správa/oznam

Úradná správa č. 31, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 6.5.2022

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 Kontumuje MFS 13.kola U19 OFK Sirk - FC 98 Hajnáčka 0:3 kont., podľa článku SP 82/1d

1/2 Berie na vedomie oficiálne oznámenie klubu OFK Sirk o odhlásení družstva U19 zo súťaží ObFZ RS. Mužstvá, ktoré boli vylosované ako súper OFK Sirk budú mať v daný termín voľno. Všetky neodohraté stretnutia OFK Sirk U19 budú kontumované v prospech súpera.

1/3 Berie na vedomie oficiálne oznámenie klubu OFK Sirk o odhlásení družstva dospelých zo súťaží ObFZ RS. Mužstvá,  ktoré boli vylosované ako súper OFK Sirk budú mať v daný termín voľno. Všetky neodohrané stretnutia OFK Sirk dospelých budú kontumované v prospech súpera.

1/4 ŠTK/ KM po vzájomnej dohode klubov súhlasí s odohraním MFS v nasledovných termínoch:

  • 7.kolo prípravky U11: FK Iskra Hnúšťa - FC 98 Hajnáčka 10.5.2022 o 15:30 hod.
  • 7.kolo prípravky U9: FK Iskra Hnúšťa - FC 98 Hajnáčka 10.5.2022 o 16:45 hod.
  • 10.kolo žiakov U15 FC 98 Hajnáčka - MFK Jelšava 14.5.2022 o 10:30 hod.

1/5 Súhlasí zo žiadosťou TJ Ožďany prípravky U9 o preloženie domácich MFS. Nariaďuje UHČ na 17:00 hod.

1/6 Žiada klub TJ Ožďany dospelých o vyjadrenie sa k žiadosti MFK Jelšava o zmene UHČ dospelých.

1/7 ŠTK/ KM zverejnila materiál na stránke ObFZ (Zväz a komisie/ ŠTK/KM) ohľadom základnej pasportizácie HP v oblasti RS. Žiada kluby pôsobiace v súťažiach ObFZ(dospelí, mládež) o pravdivé a reálne vyplnenie formulára. Tento dokument poslúži ako informácia ohľadnom stavu štadiónov. Žiada o návrat vyplnených formulárov do 15.6.2022. Link na dokument: ŠTK/KM :: ObFZ Rimavská Sobota (obfzrs.sk)

2. KR - predseda Ing. Martin Konček:

3/1 Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov pristúpi KR ObFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“.

3/2 Postup pre riešenie nepredvídaných okolností v MFZ, na základe tel. urobiť zmeny:

1. predseda KR ObFZ RS Martin Konček – 0915 084 013

2. členovia KR ObFZ RS Ivan Belán (0904 875 605), Daniel Varga (0948 711 668)

3. sekretár ObFZ RS Richard Bálint (0903 273 554)

3/3 Komisia KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci R a DZ majú povinnosť sa ospravedlňovať a to najneskôr 7 dní pred hracím kolom. Rovnako obsadzovací úsek KR žiada R a DZ, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jarnú časť sezóny 2021/2022. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com

3/4 Zmeny - Delegačný list č. 23 zo dňa 05.05.2022

PRÍPRAVKA U11 ObFZ RS

10.05.2022  o 15:30 – Zmena UHČ

FK Iskra Hnúšťa - FC 98 Hajnáčka

R – HODOŇ Martin

PRÍPRAVKA U9 ObFZ RS

10.05.2022  o 16:45 – Zmena UHČ

FK Iskra Hnúšťa - FC 98 Hajnáčka

R – HODOŇ Martin

3/4 Pravidlá futbalu - https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

3. TMK - predseda Ondrej BENCSŐ

3/1 KONTINUÁLNE VZDELÁVANIETRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuál-neho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú zverejnené v nasledujúcom linku: Kurzy Archive - vzdelávanie.digital (vzdelavanie.digital)

3/2 Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF - Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

3/3 Oznamujeme, že TÚ SFZ - oddelenie vzdelávania trénerov od 1.1.2022 ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutá na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

4. DK - predseda Ing.Ľudovít Hrmo

U 03/2022: Marcell Bozó (1392877 - FC 98 Hajnáčka, 6. liga dorast U19), DK na základe vlastných zistení pri šetrení MFS v 13. kola 6. liga dorast U19 OFK Sirk – FC 98 Hajnáčka hraného dňa 23.4.2022, disciplinárne konanie zastavuje, podľa čl. 78/5a DP.

U 04/2022: Roland Rusňák (1434352 - OFK Sirk, 6. liga dorast U19) – pozastavenie výkonu športu za vylúčenie po 2 ŽK na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 29.04.2022, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.

U 05/2022: Róbert Rusnák (452123 - OFK Sirk, 6. liga dorast U19) – DK na základe vlastných zistení pri šetrení MFS v 13. kola 6. liga dorast U19 OFK Sirk – FC 98 Hajnáčka hraného dňa 23.4.2022, disciplinárne konanie zastavuje, podľa čl. 78/5a DP.

U 06/2022: Pavel Havran (1452122 - OFK Sirk, 6. liga dorast U19) – DK na základe vlastných zistení pri šetrení MFS v 13. kola 6. liga dorast U19 OFK Sirk – FC 98 Hajnáčka hraného dňa 23.4.2022, disciplinárne konanie zastavuje, podľa čl. 78/5a DP.

U 07/2022: OFK Sirk, 6. liga dorast U19 – na základe podnetu KM ObFZ a vlastných zistení, za nedostatočný výkon usporiadateľskej služby v MFS v 13. kola 6. liga dorast U19 OFK Sirk – FC 98 Hajnáčka hraného dňa 23.4.2022 - pokuta 100,-€, podľa čl. 64/1a, a čl.64/4DP, uzatvorenie ihriska na 1 MFS nepodmienečne, pričom stretnutie odohrá na neutrálnej pôde vzdialenej nad 30 km od obce Sirk, podľa čl. 27/1,2.  

U 08/2022: OFK Sirk, 6. liga dorast U19 – na základe podnetu KM ObFZ a vlastných zistení, za hrubé nešportové správanie priaznivcov OFK Sirk v MFS 13. kola 6. liga dorast U19 OFK Sirk – FC 98 Hajnáčka hraného dňa 23.04.2022 - pokuta 300,-€, podľa čl. 58/3 DP.

U 09/2022: Pavel Havran (1215635 - OFK Sirk) – zastavenie činnosti na 12 mesiacov nepodmienečne za hrubé nešportové správanie – opakované napadnutie a udretie hráča súpera v MFS 13. kola 6. liga dorast U19  OFK Sirk – FC 98 Hajnáčka hraného dňa 23.04.2022, čl.49/2b DP.

U 10/2022: Pavol Havran (1418842 - OFK Sirk) – zastavenie činnosti na 12 mesiacov nepodmienečne za hrubé nešportové správanie – opakované napadnutie a udretie hráča súpera v MFS 13. kola 6. liga dorast U19  OFK Sirk – FC 98 Hajnáčka hraného dňa 23.04.2022, čl.49/2b DP.

Aktuálne platné záväzné poriadky SFZ:

Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 01.07.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok (úplné znenie platné od 08.06.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsol idovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok (úplné znenie účinné od 01.07.2021):

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021---konsolidovane-znenie.pdf

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top