správa/oznam

ŠTK – G. Tóth    

1/. MFS I. triedy posledné 2 kolá  o postup a o zostup nariaďujeme odohrať  v jednom termíne   12. a  19. 6. 2016  /27. a 28. Kolo/   o 17,oo hod.  II. trieda 20.kolo  12.6.2016 všetky MFS  o 17,oo

2/. V. BlH   - Jelšava  dospelí   v šetrení.

              K M – M. Machyniak 

  1. Schvaľujeme výsledky I. triedy dorast  a žiakov zo dňa 21.05.2016 
  2. MFS  Rim. Seč – Radnovce žiaci  Výsledok 4:3 ostáva v platnosti.  ŠK Rim Seč  5-€ poplatok
  3. MFS  dorast Radnovce – Rim Seč  Výsledok 3:7 ostáva v platnosti. FK Radnovce  5-€ poplatok.
  4. Finále dorastu a žiakov sa usporiada v Jelšave v rámci dni mesta na hlavnej hracej ploche MFK Jelšava dňa  11.06.2016  o 10 oo  finále žiakov  o 12,oo  finále dorasteneckých družstiev.  Organizácia  MFK Jelšava  a KM ObFZ.  

DK -    P. Ďurík  

16/5/16  Olejník Jaroslav  1173144   FK Muráň  1 MFS NP  5 ŽK od 25.05.2016  FK uhradí 10-€.

17/5/16   Belica Miroslav 1132523  FK Revúčka  1 mesiac NP podľa DP 49 1/d    / ČK ,HNS/ od 25.05.2016  FK uhradí 10-€.

18/5/16    Nenastúpenie/nepricestovanie/ na MFS  V. Blh  - Jelšava   MFK Jelšava dospelí   6. Kolo nadstavbová časť  v šetrení  v súčinnosti  ŠTK ObFZ. 

19/5/16   Albert Tibor  1134361   FK Rimavské Janovce  DK – žiadosti  o zmenu zvyšku trestu nevyhovuje  .  

20/5/16   Na základe správy DZ zo stretnutia 6.kolo  Radnovce – Revúčka zo dňa 22.05.2016  DK žiada hráča  FK Revúčka  Ivan Vranka  1217894 o písomné vyjadrenie k svojmu previneniu /vstup do kabíny, R , HNS voči DO/ menovaný má od 25.05.2016  zastavenú činnosť do vyriešenia  prípadu. Písomné vyjadrenie zašle  menovaný na DK ObFZ do  30.05.2016. Pod disc., následkami.

TMK – L. Danyi 

Seminár trénerov ObFZ   spojený  s predlžením Trénerskou licenciou  UEFA  C    sa uskutoční dňa 17.06.2016  o 15,oo v Rimavskej Sobote, podľa vydaných pokynov z  US č. 37  ObFZ.   Termín písomných prihlášok TMK predlžuje do 30.05.2016. Účasť všetkých trénerov ObFZ je povinná.   

KR  - V. Parobek  

1./  KR žiada DZ O. Mladší o písomné vyjadrenie z MFS Radnovce – Revúčka.  Udalosti po MFS  - DZ nezaslal tlačivo o nedostatkoch.  /  HNS  Vranka  - Revúčka/.   

2./ Zmena DL  č. 24       Lubeník  -   V. Blh / dospelí/    Rybár  za  Wollingera

 Bátka – Radnovce   dorast  28. 05.2016  Kovácsová za Nosáľa,

Káloša – R. Janovce  29.05.2015   Laciak za Nosáľa. 

3/.  R  ObFZ Nosáľ   za oneskorené ospravedlnenie   na MFS / DL č 24./    -  5  € . 

 

Zo sekretariátu  : 

 Na základe rozhodnutia KM finále žiakov a dorastencov sa uskutoční v Jelšave 11.06.2016. 1.06.2016  sa uskutoční porada ohľadom organizácie na M s Ú    Jelšava  o 10,oo  so zástupcami  MFK Jelšava  , MsÚ Jelšava   a ObFZ   Rimavská Sobota.   

 

JUDr.  Č i l í k Ján   - predseda   ObFZ                Ján  F o r g o n  - sekretár  ObFZ

Top