správa/oznam

ŠTK  - G. Tóth

1/.Schvaľujeme výsledky  I. triedy dosp. Nadstavbová časť o postup a o udržanie 

2/. II. trieda  Káloša – U. Panica    1:2  - podnet  U. Panici  /ŠTK, KR/  - v šetrení. 

3/. Kontumujeme  MFS  R. Janovce – Radnovce I. trieda dospelých   0:3 kont., podľa SP čl. 82 

4/.  Žiadosť FK Revúčka evidovaná / zmena ÚHČ/ 21.05.2017  o 13,oo  FK Revúčka zaplatí poplatok  10-€.  ŠTK nemá l súhlas FK Kráľ. 

5/. ŠTK nariaďuje odohrať M F S 7. Kolo nadstavbovej časti  Klenovec – Lubeník  28.05.2017  o 10,oo /súhlas o vzájomnej dohode predloží FK Klenovec /   do  15.05.2017 na ObFZ.  M F S Revúčka – Ožďany o 13,oo  / FK Revúčkaí predloží na ObFZ súhlas o vzájomnej dohode/  do  15.05.2017. 

KM – M. Machyniak

1/. V ÚS č. 39 budú vydané jasné pokyny pre  súťaž prípraviek.

DK – P. Ďurík  

04/05/17 Kovács Štefan  1170023  FK Kráľ  ČK HNS  /zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou/  1 M F S NP od 10. 05.2017  podľa DP čl.46/1a 46/1c  FK uhradí 10-e. 

05/05/17

Ziman Daniel  1210650 FK Revúčka 5 ŽK  1 MFS NP od 10.05.2017 podľa  DP 37/5a  

6/05/17   DK na základe návrhu KR ObFZ RS trestá FK Sirk dospelí, pokutou 20-€ za nedoručenie záznamu z M F S Sirk – R. Seč / DVD/ podľa RS čl. 16/14f . 

7/05/17  Upozorňujeme FK v súťažiach ObFZ I. a II. triedy na povinnosť archivovať záznam /DVD alebo iný záznam/ po dobu 60 dní ako podklad pre všetky komisie  ObFZ podľa RS – ObFZ čl.16/14f.

8/05/17 Albert Jozef FK Kráľ  1154514  5 ŽK zastavená činnosť od 3.05.2017  1 MFS  NP FK  Kráľ zaplatí 10-€.  

TMK  - L. Danyi 

23.05.2017 sa uskutoční turnaj U – 12 výberov ObFZ R. Sobota, V. Krtíš a Lučenec  v Hnúšti .Na základe uznesenia z 10.05.2017  TMK ObFZ za výber  budú zodpovední tréneri  M. Valkučák  M. Petrok a Cs Singlár..   Nomináciu hráčov  odovzdajú tréneri predsedovi TMK  L. Danyimu do  16.05.2017  aby sekretár v ÚS vedel zverejniť   zoznam hráčov.  Presné pokyny dostanú hráči  po zverejnení nominácie.  TMK  upozorňuje FK  na povinnosť akceptovania  nominovaných hráčov do výberu pod disc., následkami.   /podľa Rozpisu ObFZ  2017/.

KR – V. Parobek 

1/. KR žiada FK Káloša o doručenie záznamu z M F S Káloša – Uz. Panica   do 16.05.2017 /II.tr.dosp/.

2.  Podnet FK Kráľ z M F S dospelých  Kráľ – Lubeník    opodstatnený. KR na svojom  zasadnutí  rozhodne a  prijme patričné  opatrenia voči R , AR 2 a D P R, podľa pokynov a nariadení vydaných v Rozpise ObFZ  2017 /KR/. 

Zo sekretariátu  - list Konček   - nesprávna adresa   -  vrátený.   

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP a PF   .

 

JUDr   Ján Č i l í k  -  predseda  ObFZ                              Ján  F o r g o n  - sekretár 

Top