správa/oznam

ŠTK -_ G. Tóth

Pohár ObFZ   2017  uzávierka podania prihlášok je   16 01.2017  / aj e mail – janforgon@pobox.sk/ 

TMK – L. Danyi 

Zasadnutie TMK –ObFZ sa uskutoční dňa 16.01.2017 o 14,30 hod., na ObFZ R. Sobota účasť členov povinná. Na zasadnutie pozývame aj zástupcu FK Jesenské Csaba Singlár.

Nominácia hráčov na halový turnaj 21.01.2017   Modrý Kameň.   Realizačný tím  :  M. Petrok, CS. Singkár, F. Kis.   Nominovaní hráči :  Marek Mihál, Tomáš Brndiar, Tomáš Hlôška, Ondrej Barto,Gabriel Tóth, Tibor Albert, Jozef Suba, Matúš Pačmár, Oto Brož, Miroslav Jakubec, Tomáš Nemec.   Hráči  ktorí sa  nezúčastnia  na turnaji TMK postúpi na riešenie na DK ObFZ podľa Rozpisu súťaže . Odchod autobusom  21.01.2017  o 6.30  hod.,  Hnúšťa  - štadión,  7,oo  - MŠK R. Sobota  - štadión. 

Školenie trénerov UEFA licencia „C“  .  Na základe rozhodnutia  úseku vzdelávania pri TMK SsFZ organizuje ObFZ R. Sobota školenia  UEFA Grassroots „C“ licencie v Rimavskej Sobote pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Náklady na školenie si hradia účastníci  . Prihlášky na školenie musia byť doručené do 31.01.2017 na ObFZ R. Sobota alebo na SsFZ Banská Bystrica e mail : peterstefanak@gmai.com alebo poštou.  Žiadáme tých účastníkov školenia ktorý sa už prihlásili na ObFZ aby do 31.01.2017  potvrdili svoju účasť.   Na školenie sa môžu prihlásiť aj záujemcovia z ObFZ  LC, VK.  Náklady spojené zo školením určí TMK  na základe  počtu prihlásených  . / od 100 do max 190 €./ Presné pokyny vydá TMK  včas pre účastníkov.  Informácie   na ObFZ R. Sobota   L. Danyi č.t.:  0917 906032    J. Forgon  0903 541036. 

KR – V. Parobek 

Seminár  R a DZ  ObFZ sa uskutoční  17.a 18 marca 2017 v Rimavskej Sobote.  Pre DZ  17.3.2017  pre R  18.03.2017.  Účasť je podmienená delegovaním na MFZ v jarnej časti súťažného ročníka 2016-2017. KR presné pokyny vydá včas.   

 

JUDr Ján Č i l í k – predseda ObFZ   v.r                                 Ján F o r g o n   - sekretár  ObFZ

 

 

Top