správa/oznam

Upozorňujeme FK na povinnosť klubov 6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS mať reklamný banner spoločnosti DOUBLE STAR BET vyvesený v priestore areálu FK od 20.5.2019.

Upozorňujeme  FK, že kredity futbalnet. eshop sú aktivované a je možné ich čerpať do konca roku 2019. Od 1.4 bola spustená možnosť automatickej úhrady delegovaných osôb z kreditov. Postup je vo videonávode a bol zaslaný SFZ aj klubovým manažérom: https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob

Upozorňujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 je oficiálny názov súťaže dospelých ObFZ Rimavská Sobota 6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS a žiadame FK, R,DZ a partnerov, aby výhradne používali tento formát názvu súťaže.

Dňa 12.4.2019 o 16.30 pozývame zástupcov FK dospelých na pracovné stretnutie s predsedom ObFZ, ktoré sa bude konať na štadióne MŠK Rimavská Sobota  v zasadačke. Účasť min. jedného zástupcu z FK nutná.

ŠTK, KM  predseda: Adrian Koóš .

1/03/19

Obhliadky pripravenosti areálov a spôsobilosti hracích plôch:

 ŠTK schvaľuje areál a hracie plochy nasledujúcich FK s uvedenými nedostatkami a odporúčaniami

FK Lenartovce- zabezpečiť sprchy a oddelené šatne pre hráčov- termín do 1.5.2019

FK Uzovská Panica, FK Radnovce,- odporúčanie ŠTK- garantovať trvale udržateľnú základnú hygienickú spôsobilosť šatní, spŕch a miestností v areáli štadióna a zvýšenú starostlivosť venovať úprave hracej plochy.

FK Kráľ-  zvýšenú starostlivosť venovať úprave hracej plochy termín- trvale

Upozorňujeme FK na začiatok súť. ročníka 18/19 6. Ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS kategórie dospelých dňa 21.4,

 Upozorňujeme FK na začiatok súť. ročníka 18/19 kategórie  U19 dňa 13.4.2019

Súhlasíme so vzájomnou dohodou a nariaďuje odohrať MFS 12. kola I. triedy U15 sk. B FK Hajnáčka- FK Ožďany  13.4(sobota) o 12 00.

Súhlasíme so vzájomnou dohodou a nariaďujeme odohrať MFS 14.kola I. triedy U15 sk. A 14. Kola Klenovec - Muráň dňa 24.4.2019(streda) o 16.30.Poplatok za uznesenie 5 eur.

Súhlasíme so vzájomnou dohodou a nariaďujeme odohrať MFS 16. Kola I.triedy U15 sk.B Rimavské Janovce- Rimavská Seč zmena UHČ na 17 00.

Pohár ObFZ

Schvaľujeme výsledky štvrťfinále pohára ObFZ a uverejňujeme vylosovanie semifinále

pohára ObFZ:

  1.5. 16:30     FK Klenovec - FK  Hnúšťa ,

  1.5. 16:30     FK Lubeník- FK Uzovská Panica,   
Semifinále pohára ObFZ sa hrá na jedno stretnutie, v prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie ukončí  na PK.
V prípade vzájomnej dohody na zmene UHČ, resp. termínu stretnutia žiadame FK o informovanie predsedu ŠTK.

 Finále pohára ObFZ sa uskutoční 8.5. Miesto konania bude spresnené a uverejnené v US.

 

KR  predseda: Vladimír Parobek.

Upozorňujeme DZ na povinnosť klubov 6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS mať reklamný banner spoločnosti DOUBLE STAR BET vyvesený v priestore areálu FK a nariaďujeme DZ do 31.5.2019 fotiť reklamný banner a fotografiu zaslať na  ObFZ.

Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu svojich členských príspevkov a RP.  V prípade, že nebudete mať hore uvedené náležitosti nebude možné Vás na MFS delegovať. Členské uhradíte, ako individuálny člen SFZ cestou vyplnenia fakturačných údajov v sekcii môj účet a vygenerovania a zaplatenia členského poplatku sekcii moje členské poplatky.

 

1) Náhradný zimný seminár R a DZ/platí pre :R- A. Sendrei,  Vývlek, DZ- Tóth sa bude konať  dňa 18.4.2019 o 15:30 v kancelárii ObFZ  /Štadión MŠK/.Poplatok za náhradný seminár uhradia menovaní  do začiatku konania seminára.
2) Predvolávame na zasadnutie KR 18.4.2019 o 16:00 rozhodcov nahlásených na ,,A,, licenciu R:Štefan Kaličiak, Boris Beracko, Tomáš Koóš, a taktiež pozývame na svoje zasadnutie na  16:00 aj novo náborovaných rozhodcov.

3) Žiadame R o kontrolu náležitostí vyplatených za stretnutia pohára ObFZ za mesiac marec.  V prípade nezrovnalostí prosím kontaktovať sekretára ObFZ.
Výplatný termín za mesiac apríl bude 2,3.5.2019

4)  Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať  nasledovné náležitosti: Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR  je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap 16/14-bod k.. RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa približného hracieho času stretnutia . Príklad: „V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu ) mal R nariadiť PK pre naše mužstvo..."

5). V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK ObFZ.

TMK predseda Ladislav Danyi

Oznamuje FK, že v mesiacoch júl- október ( termín bude spresnený v US) organizujeme v Tornali školenie trénerov UEFA  GRASSROOTS ,,C“ licencie. Termín podania záväzných prihlášok je do 31.5.2019.
V mesiacoch máj- jún budeme organizovať seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín. Miesto a dátum budú spresnené v US.

 

Zdravotná komisia predseda MUDr. Róbert Sliva

Školenie zdravotníkov naplánované na 12.4. je zrušené.

 

Výkonný výbor

Zasadnutie výkonného výboru sa bude konať 12.4.2019 (piatok) o 15:00 vo VIP MŠK Rimavská Sobota.

Matričná komisia – Ivan Ostrihoň

V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o registráciu/preregistráciu hráča a do poznámky uvedie čl. 15/5 (poplatok 5,- € - registrácia v novom klube).Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.05. do 30.06. príslušného roku.

Správy sekretariátu

  Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top