správa/oznam

Zo sekretariátu : 1/. Konferencia ObFZ sa bude konať 24.11.2017 o 15,oo v Rimavskej Sobote  v priestoroch JUNIOR komplex  R. Sobota.  Pozvánky delegáti dostanú poštou.  Pozvaní budú  prezidenti FK podľa Stanov ObFZ R. Sobota.  V prípade že na konferenciu  určí FK inú osobu ako /prezident ,predseda/ prosím nahláste meno a presnú adresu  delegáta  obratom na ObFZ do 14.11.2017 poštou  na ObFZ  R. Sobota , alebo na  e-mail :   janforgon@pobox.sk  

2/. Zasadnutie  VV ObFZ  sa uskutoční dňa 16.11.2017  na  štadióne MŠK R. Sobota.,o 14,oo hod., /V.I.P  miestnosť/.

ŠTK – KM   G.Tóth

1/. Schvaľujeme výsledok  dohrávky   Sirk – Kráľ  z 5.11.2017   9:1.

2/. Kontumujeme M F S  Sirk – Kráľ   dospelí   dohrávka z prvého kola  3:0 kont,podľa SP čl.82 písm., g predčasne ukončené stretnutie / počet hráčov H klesol pod 7/ v 46.minúte. Výsledok dosiahnutý  na HP ostáva  v platnosti.

3/.  ŠTK kontumuje M F S 11.,kolo  Uz.Panica – Revúčka  0:3 kont., v prosúech Revúčky podľa SP čl., 82 písm., d. /Inzultácia/.  Video nedoručené prípad postupujeme na DK.

4/.  ŠTK berie na vedomie vyjadrenia hráča U.Panica  R. Tamáša  ako aj oznámenie zástupcov FK Revúčka  a ospravedlnenie  aj DZ  A. Kooš.  

5/. Súťaž prípraviek  Jesenské    I. turnaj   Tabuľka  :

  1. MFK Revúca            4     3    1   0   11:2   10
  2. FKM  Tornaľa          4     2    1   1    11:5    7
  3. FK Iskra Hnúšťa      4     2     0   2    5: 7     6 
  4. FK Jesenské             4     1     2   1    9:5     5 
  5. ŠK Rim. Seč              4    0    0    4    0:17    0  

Ďalší turnaj organizuje Hnúšťa presný dátum zverejníme v ÚS ObFZ  č.  18.   Žiadame vedúcich FK aby na turnaje nosili RP hráčov. 

DK – P. Ďurík  

8/11/17  FK Kráľ  dospelí ,na základe doporučenia ŠTK a na základe zistených skutočností a správ a vyjadrenia  FK Kráľ.  DK trestá  FK Kráľ pokarhaním  DP čl.11. Opakovaný prípad  DK bude riešiť podľa Rozpisu ObFZ R.S  16/b.

9/11/17  Tamáš Richard 1224971  FK Uzovská Panica  8 mesiacov nepodmienečne od 2.11.2017 podľa DP čl .49/2e /násilne vrazenie do HR a HNS po ukončení stretnutia.  FK zaplatí 10-e.

10/11/17  FK Uzovská Panica dospelí  pokuta  85 € podľa Rozpisu ObFZ R.S čl.16/7b. /inzultácia hráčom  - HR/  + 10€ poplatok.

11/11/17  FK Uzovská Panica  dospelí podmienečne  uzatvorené ihrisko  na 2 MFS do 31.06.2017

12/11/17  FK Uzovská  Panica dospelí DK zastavuje činnosť NP na 1 M F S FK stretnutie odohrá ŠTK po skončení súťaže odpočíta FK z výkonnostnej tabuľky -3 body   podľa 32-1,2.  FK uhradí 10-€.

13/11/17  DK trestá FK Uz.Panicu za nedodanie záznamu z M F S do termínu  na ŠTK pokutou 30 + 10 Eur pre FK podľa Rozpisu  O b F Z 16/14g.   /MFS    U.Panica – Revúčka/. 

Prerušené tresty zverejníme v ÚS č.  18.  

TMK – L. Danyi 

Zasadnutie T M K ObFZ sa uskutoční dňa  13.11.2017  o 14,30 na štadióne MŠK Rimavská Sobota / kancelária  ObFZ  R.S/.  Účasť členov nutná .  

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP a Rozpisu ObFZ.  

 

 

JUDr.   Čilík Ján  predseda ObFZ  v.r                             Ján  F o r g o n  - sekretár  

 

 

Top