správa/oznam

 Úradná správa č.21, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 21.11.2019

 

1. Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019.

ObFZ ďakuje FK, funkcionárom klubov, hráčom, rozhodcom a ďalším futbalovým činovníkom za bezproblémový a korektný prístup v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS
ŠTK KM schvaľuje výsledky dosiahnuté v jesennej časti súťažného ročníku 2019/2020 vo všetkých súťažiach riadených ObFZ.

1. Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2019/20 sú:

6. liga DOUBLE STAR BET 11-12.4.2020

6. liga U19 SD 4.11.2020
4. liga U15 SŽ 11.4.2020
prípravka U11- 17.4.2020

DK predseda Mário MACHYNIAK:

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:
 Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v penzióne FAMILY v rekreačnom stredisku Kokava Línia 13 a 14.3. Žiadame R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti prispôsobili konaniu seminára. Poplatok za spoluúčasť bude zverejnený v nasledujúcej US. Poplatok za náhradný seminár bude  35+10 eur.    

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

OK predseda: Stanislav KRAHULEC
Výkonný Výbor:
Zasadnutie Výkonného Výboru dňa 12.11.2019 zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho VV,
 aktuálne informácie predsedov OK, predsedu ObFZ a sekretára ObFZ.
informáciu predsedu KR o organizovaní zimného seminára R a DZ
Schválil: konanie riadnej konferencie ObFZ  Rimavská Sobota  10.1.2020,
 finančný príspevok na nákup PC techniky pre sekretariát ObFZ
Poveril TMK vytvorením realizačných tímov pre turnaj ObFZ dospelých, výber ObFZ v kategórii prípravka a U12.
                      
Správy sekretariátu:

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top