správa/oznam

Zo zasadnutia VV – ObFZ 26.10.2016 :  1.  VV  určil termín konferencie / zhodnocujúca/ObFZ   na  16.12.2016

2.Zobral na vedomie správy predsedov odborných komisií ako aj správu RK .3. Schválil  termíny seminárov a školení  / január, február 2017 – presný dátum určia predsedovia komisií/. Organizovanie  P- ObFZ  2017 sa prerokuje na konferencii.  Informácia o platbe členských príspevkov /poplatkov  /bolo prerokované.  V bode rôzne konateľ MŠK R. Sobota podal správu o činnosti  MŠK zameranú na mládež.  / M. Bitala/.

ŠTK – G. ´Tóth

  1. Schvaľujeme výsledky  14. kolo   I. trieda   22.-23.10.2016 
  2. Dohrávka  4.kolo Lubeník – Sirk  sa odohrá  5.11.2016 o 14,oo hod., v Lubeníku.

KM – M. Machyniak 

1/. Schvaľujeme výsledky U – 19 a U – 15  sk, A,B    okrem  Muráň -   Jelšava  . 

2/. MFS    U – 15    R. Janovce – Lenartovce nariaďujeme odohrať  28.10.2016 o 14,30 hod.  / R -  Kluka/.

3/ MFS  U 15   Muráň – Revúčka  nariaďujeme odohrať  5.11.2016 o 11,oo hod.  

4/. Opätovne žiadame MFK Tornaľa o vyjadrenie ohľadom neúčasti na turnajoch prípraviek. Termín do 2.11.2016 pod disciplinárnymi následkami   p. Bencsö !   

KR – V. Parobek 

Zmena  na DL 21.10.2016    Sirk  -  Klenovec       Pataki, Strihan,  Kluka        Verkin     29.10.2016 

28.10.2016   Žiaci     R. Janovce – Lenartovce o 14,30            Kluka

29.10.2016   U – 19      R. Seč    -   Sirk      Ivanik   sám  

Do pozornosti R a DZ  :  R a DZ z nominačnej listiny ObFZ uhradia členský príspevok vo výške 10-€/ viď Smernica o spôsobe úhrady členké príspevky SFZ/, najnesjôr do 31.10.2016 bankovým prevodom na účet ObFZ R. Sobota  :  číslo ú :  IBAN     SK38090000000000 68937510    VS :  6666    KS:  0558 

Do správy pre príjemcu  napíšte svoje meno a priezvisko  V prípade ,že R alebo DZ  už príspevok uhradil ako hráč alebo tréner  v tomto súťažnom ročníku už príspevok neplatí !    

 

JUDr    Ján  Č i l í k   - predseda ObFZ                        Ján  F o r g on – sekretár ObFZ

Top