správa/oznam

ŠTK -  G . Tóth 

Pohár ObFZ  2015      25.ročník   - propozície a vylosovanie dostanú FK  poštou .

ŠTK   dáva do pozornosti ISSF  zodpovedným funkcionárom vo futbalových kluboch  aby svojich členov informovali  kde  sú zverejnené výsledky a tabuľky  všetkých súťaží  tak v rámci  SFZ ,SsFZ ako aj ObFZ . Na stránkach ObFZ – OZTK sa objavujú len ÚS a DL. 

TMK – L. Danyi

17.1.2015 v Lučenci  sa zúčastní výber ObFZ na  halovom turnaji dospelých. Realizačný tím  tvoria   na základe  rozhodnutia TMK : L. Danyi, F. Kis, J. Bolacsek  , J. Erdödi.  

Seminár trénerov  pôsobiacich v súťažiach ObFZ sa uskutoční v mesiaci február. V prípade neúčasti tréner  nebude evidovaný v systéme ISSF – SFZ  .

KR – V. Parobek  

Zimný seminár R a DZ ObFZ sa uskutoční 14.3.2015 . Miesto  a program zverejníme včas.  Žiadame  R a DZ aby svoje pracovné povinnosti  zariadili tak aby sa na seminári mohli zúčastniť. 

KR  - na PS- ObFZ  25 ročník bude delegovať R , ObFZ a SsFZ   5 dní pred  PS . R  3 dní pred PS  môže nahlásiť  na ObFZ  dôvod neúčasti . / forma písomná  e-mail/     

DK – P. Ďurík 

FK Veľký Blh do  20.1.2015 predloží doklady o uhradení nevyrovnaných podlžnostiach  voči ObFZ -. KR na základe vystavených faktúr.  V prípade nesplnenia tejto povinnosti FK V. Blh dňom 1.2.2015 bude mať zastavenú činnosť a prípad DK postúpi na  riešenie  do VV. ObFZ  

Zo sekretariátu :  -  správcovia súťaží ObFZ touto cestou oznamujú  futbalovej verejnosti a všetkým funkcionárom  FK  že výsledky a tabuľky U-15,U-19 ako aj dospelých môžu pozrieť na stránkach  ISSF futbalnet súťaže  . Pokiaľ sú nejasnosti treba sa obrátiť na správcu súťaží  M. Machyniak  č.t. 0905 737542 alebo na mail levikral@azet.sk   .  Informáciu podá aj sekretár ObFZ  - J. Forgon.     

 

JUDr  Ján   Č i l í k   - predseda ObFZ         Ján F o r g o n – sekretár ObFZ

 

 

 

 

Top