správa/oznam

ŠTK  - G. Tóth 

1/Schvaľujene výsledky   I. triedy o postup   zo dňa 17.06.2017 

2/. Prihlášky do súťažného ročníka 2017- 2018   FK   podajú v elektronickej podobe cez systém ISSF  do   5.07.2017  do 24,oo hodín na ObFZ  .  Pokiaľ FK sa prihlási vo forme  -  písomnej  cez poštu  musí podať prihlášku  doporučenou poštou tak aby na  ObFZ  ŠTK  zásielka mohla byť prevzatá 4.07.2017 / tj. Podanie musí byť  2.07.2017/  !!!   

                Štartovné /súťažný vklad/   FK  poukáže  na účet  ObFZ   Rimavská Sobota  do 5.07.2017  do 24,oo  hodín      č. ú   :     SLSP   R. Sobota     IBAN :  sk3809000000000068937510  

Do správy pre príjemcu napíšte  - súťažný vklad  za dospelých   100-€ , žiaci  25-€, dorast -25 € . Klub  ktorý zaplatil ./presný názov  FK ,TJ   podľa  evidencii v systéme ISSF   .  /

3/. Aktív ŠTK-KM  sa uskutoční 14.07.2017  v Rimavskej Sobote   miesto a čas zverejníme v ÚS  ObFZ.

4/. Postupujúce mužstvo z I. triedy – dospelých  je FK Obec  Lubeník  .   Z II. triedy  ObFZ do I. triedy postupuje    FK Uzovska Panica .   Podmienka   účasti v I. triede ObFZ   -   jedno mládežnícke družstvo.

5/. Kontumujeme M F S   9. Kolo  Jelšava – Ožďany  3:0    ,hostia na stretnutie nevycestovali  postupujeme na riešenie KR a DK. 

KM  - M. Machyniak 

1/. KM schvaľuje všetky výsledky  v ročníku  2016-2017  U -19 a U 15 

2/. Postupujúci do súťaží SsFZ  - dorast   MFK Jelšava  ,   žiaci   - FK Jesenské     

DK  - P. Ďurík 

23/06/17  Šavlík Rudolf 1183988  FK Lubeník   5 ŽK  1 MFS NP od 13.6.2017  FK zaplatí  10-€  podľa DP čl 37/5a

24/06/17    FK Ožďany dospelí za nenastúpenie / nepricestovanie/  na MFS   Jelšava – Ožďany  17.06.2017  100-€  +100 €  pre ObFZ podľa RS  ObFZ   16/6a

25/06/17   DK berie na vedomie podnet FK Klenovec  za rozhodnutie DK zo dňa 7.06.2017  pod bodmi/ 08,09,10,11/0617    MFS   Klenovec – Lubeník 

26/06/17  Na zasadnutie DK 28.06.2017 o 14,30 predvolávame  z FK Klenovec  hráča Vince Viktor  1126409  a Vladimíra Parobeka   1176295  pod disc., následkami 

27/06/17  DK na svoje zasadnutie dňa 28.06.2017  na   14,30  hod., predvoláva AR 1  z M F S Klenovec – Lubeník   pod disc., následkami. 

28/06/17  FK  Ožďany 1 M F S zastavenie činnosti  FK MFS odohrá  ŠTK  z výkonnostnej tabuľky odpočíta  3 body.  

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie   podľa SP ,PF a Rozpisu  ObFZ

 

Zo sekretariátu  .:   Na aktív  pozývame  predsedov  FK  ktorí  budú mať podané prihlášky do súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2017-2018  ako aj  zástupcov  FK  zo súťaží SsFZ a SFZ pokiaľ prihlásia  mládežnícke mužstvo a uhradia štartovné do   5.07.2017  na účet  ObFZ   

 Súťažný vklad / štartovné  /  ObFZ   Rimavská  Sobota   : sk3809000000000068937510   SLSP  R.S

 

Dezider  B a l a j t h y    vr .  podpredseda    ObFZ                       Ján  F o r g o n  - sekretár

Top