správa/oznam

Oznamujeme členom VV  ObFZ  že zasadnutie  zvoláva predseda na deň   22.02.2016  o 13,oo. Žiadame členov aby svoje pracovné povinnosti zariadili tak aby sa zasadnutia mohli zúčastniť.   
 
ŠTK – G. Tóth    
Schvalujeme výsledky   3.kola     P-ObFZ   :  H. Zalužany – U. Panica   2:0,  Kráľ – MŠK R. S   1:1  ,  Veľký Blh – Tornaľa   8:0.   
KR – V. Parobek   
Seminár  DZ a R  ObFZ sa bude konať 11-12.2016. Presný program nájdete v sekcii  na stránke ObFZ pokyny tabuľky pre DZ a R ObFZ.  Účastnícky poplatok   5-€.  Ktorý účastník zaplatí pri prezentácii.     
Upozorňujeme   R na presné vypisovanie zápisov o stretnutí   P- ObFZ  2016  / ŽK,ČK !!/     

ZK – T. Forgon    
Preškolenie zdravotníkov ObFZ sa uskutoční  dňa  19.2.2016  o 14,30 v Rimavskej Sobote.  Miesto – Kaviareň  - Junior pri železničnej stanici.  Účastnícky poplatok  5-€.   Program  : od 14,30 – do 14,50 prezentácia  ,  15,oo   - 17,30  odborné prednášky.   17,45 – 18,15 preverovanie vedomosti / písomný test/  18,30  - vyhodnotenie odovzdanie preukazov.  18,oo  ukončenie.   Každý účastník pri prezentácii odovzdá 2  fotografie   nie menšie ako   2 x 3 cm/ nepoškodené/.    

Matrika  SFZ – VV  SFZ schválil nový RaPP  SFZ  ktorý nájdete na stránkach   platí od 6.2.2016.     
Zo sekretariátu : od  11.2.2016 do  16.02.2016  sekretár čerpá dovolenku.   
Predaj lístkov na EURO  2016   - informácie na stránkach  SFZ a ObFZ.  
 
JUDR  Ján    Č i l í k    -  predseda    v.r.                              Ján    F o r g o n  -  sekretár

Top