správa/oznam

ŠTK,KM – G. Tóth

Turnaj prípraviek   v Hnúšti sa uskutoční dňa  16.11.2017  / nedeľa / v telocvični pri štadióne FK Hnúšťa.  Žiadame FK Tornaľa, R.Seč ,Revúca, Jesenské, Hnúšťa  aby sa na turnaj dostavili na 9,30 hod. Vedúci  pred prvým stretnutím predložia RP hráčov.  Systém  ako v Jesenskom.  Prvý zápas o 10,oo.   

DK – P. Ďurík 

Prerušené tresty od 15.11.2017  

1/. Kovács Jozef  1261980 FK Kráľ podľa DP 17-8 do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2017-18.

2/. Farkaš Zoltán 1250578 FK Kráľ podľa DP 17-8  do začiatku jarnej časti súťaže 2017-18.

3/. Tamáš Richard  1224971  FK U. Panica  do začiatku jarnej časti súťaže 2017-18  podľa DP 17-8.

4/.  Ziman Rastislav  1299765 FK Sirk  1 MFS  NP  od  jarnej časti 2017-18 . DP  17-8

5/. Frák Martin 1222222  FK Sirk 5 MFS od  jarnej časti  2017-18  DP 17-18.   

 

Do pozornosti  FK  -   Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadosti o finančný príspevok v rámci druhej projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Uvedená výzva spolu s formulárom záväzne žiadosti o finančný príspevok na rok 2018 je zverejnená na webovej stránke  SFZ : http://www.futbalsfz.sk/2290    

 

 

JUDr Č i l í k Ján v. predseda ObFZ                                        Ján Forgon sekretár ObFZ

Top