správa/oznam

ŠTK – Kooš A  /23.05/

21/05/18  ŠTK,KM schvaľuje výsledky 18.,kolo dospelí podľa zverejnených výsledkov na futbalnet.sk

22/05/18  Schvaľujeme výsledky U – 19  8.,kolo  podľa zverejnených výsledkov na futbalnet.sk  okrem MFZ   Sirk – Hajnáčka  v šetrení 

23/05/18  Schvaľujeme výsledky U -15  20.,kolo a M F Z  19. Kolo  Ožďany – Klenovec podľa zverejnených výsledkov na futbalnet.sk

24/05/18 Nariaďujeme odohrať M F Z dospelých 20. Kolo  Revúčka – Sirk  v Jelšave dňa 3.06.2018 o 17,oo hod., 

25/05/18  Oznamujeme FK  R.Seč a Klenovec že M F Z U 15  z 21. Kola  R.Seč – Klenovec  sa ruší.

26/05/18  ŠTK nariaďuje FK Uz. Panica zabezpečiť na M F Z Uzovská Panica – Klenovec usporiadateľskú službu  HU + 10 usporiadateľov. 

DK- Machyniak M /24.05/18/

29/05/18  DK berie na vedomie podanie  DZ  Kooš A. DK mení trest na 2 M F S podmienečne do 30.06.2018.. Uhradiť 10-€ na účet ObFZ  R. S. Doklad  predložiť do 14 dní pod disc., následkami.

30/05/18  DK berie na vedomie podanie R Hodoň M. DK mení trest na 2 M F S podmienečne do 30.06.2018. Uhradiť 10-€ na účet ObFZ R.S. Doklad predložiť do 14 dní pod disc., následkami.

31/05/18  Doplnenie uznesenia 27/05/18  :  FK Rimavské Janovce žiaci zastavenie činnosti na 1 M F S,po skončení súťaže sa odpočítajú z konečnej tabuľky 3 body.  

TMK  Danyi L 

Výber ObFZ  2006  nominácia na turnaj výberov ObFZ  29.05.2018 Fiľakovo   :  Levčík Jakub, Kaliňák Jakub, Ádám  Nikolas, Hanyus Peter, Kuzma  Szabolcs, Csendes Oliver, Gombala Adam,Kurek Adam, Korytiak Majo, Murányi Márk, Csízi Krisztián, Schmidl Igor, Vrťo Samuel, Kankula Adrian, Jursa Patrik, Stano Tomáš, Lipták Oliver,Kovács Jakub      Tréneri :  I. Ádám, M.Kudlík , vedúci -  Borbás T.

Zraz hráčov  dňa 29.05.2018  na štadióne MŠK R. Sobota  o 7,15 hod., odchod autobusom  o 7,30 hod.,  Predpokladaný príchod do R. Soboty  medzi 15 ,oo a 15,30 hod., 

Odvolacia komisia  - G. Tóth /24.05/ 

Prípad  Muráň – Rimavská Seč  dospelí . Odvolanie ŠK Rimavská Seč  v šetrení   .                          1/05/2018.          Ok – ObFZ  žiadá FK Muráň o predloženie nepoškodeného záznamu z M F S Muráň  - Rimavská Seč  / dospelí/  14. ,kolo  22.04.2018  do 29.05.2018 na ObFZ sekretárovi  podľa Rozpisu ObFZ  R. Sobota   16/14 a, c, f. g,. 

2/05/2018. Na svoje zasadnutie 31.05.2018 o 14,oo predvolávame  R stretnutia   Hodoň M , AR  Nosáľ M a Beracko B .  Na 14,30 hod.,  kapitána FK Muráň  Matajz  R   č.r : 1135952 , ZK  Fatľa Jakub  č.r. 1249284, z FK  Rimavská Seč  sa  na zasadnutie dostaví  kapitán mužstva  Feketevízi Ondrej   č. r : 1178557  pod  disciplinárnymi následkami .   

KR – Parobek V

                             Zmena  DL  č. 19     Lubeník – Rim.Janovce U -15      Kúchen za Končeka 

 

 

Proti rozhodnutia je možné podať odvolanie podľa SP a Rozpisu  ObFZ.  

 

 

Mgr. Petrok Marian   v.r     predseda ObFZ                       Ján  Forgon – sekretár

 

 

 

Top