správa/oznam

ŠTK,KM  - A. Kooš 

Turnaj prípraviek   2.kolo   .    3.3.2018  v Jesenskom – telocvičňa.  Vedúci mužstiev pred turnajom odovzdajú súpisky rozhodcovi.  Usporiadajúci FK zabezpečí občerstvenie pre hráčov.  Začiatok o 9,15 hod.  Upozorňujeme kluby na zaregistrovanie hráčov /podľa dohody na prvom turnaji/ 

Termíny turnajov  :   3.03.2018   - Jesenské,  17.03.  – Tornaľa, 8.04.  – Jelšava  /zmena/.  21.04. – Revúca   ,  5.05.2018   R. Sobota   . 

KR   - V. Parobek  

  1. Zimný seminár R a DS sa uskutoční 17.03.2018 v Klenovci / Reštaurácia – Pizzéria Demko/. Žiadame všetkých  R a DS  aby si svoje pracovné a rodinné povinnosti naplánovali tak aby sa mohli ZS zúčastniť. Poplatok  5 -€ /päť/  účastník je povinný uhradiť bankovým prevodom  alebo vkladom na účet ObFZ R. Sobota    SLSP     IBAN:  SK3809000000000068937510  do 10.03.2018 .   /  VS -1732018/platí pre všetkých,. Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť svoje meno. Účasť na ZS je podmienkou na delegovanie na MFS v jarnej časti ročníka 2017-2018.  Rovnako sa môžu zúčastniť ZS aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí budú  vítaní.  Pre tých ktorí sa nezúčastnia ZS, bude stanovený  náhradný termín, kde poplatok je 5+10 -€.  
  2. Turnaj prípraviek    3.03.2018   -   Jesenské        R   -    A. Pataki  

Informácia pre ISSF manažérov    M. Sládkovič  SFZ -   1/. Všetky  žiadosti o transfer hráča smerom do SFZ, boli zaslané v požadovanom termíne, t .j najneskôr 31.01., boli spracované a odoslané príslušným národným zväzom v deň doručenia, najneskôr však nasledujúci deň. Po obdržaní medzinárodného prestupového certifikátu boli hráči prostredníctvom elektronickej podateľne zaregistrovaní  do klubu, ktorý o transfer požiadal. Ak do 21.02.2018 nie je vyžiadaný hráč vo Vašom klube, znamená to že ITC  nebol doručený. V prípade že ITC nie je doručený do 30 dní od vyžiadania ,pristupujem k tzv. provizórnej registrácii, o čom ste oboznámení notifikáciou. Vzhľadom na tieto informácie  je zbytočné, aby ste sa telefonicky alebo mailom dopytovali na stav transferu, nakoľko Vám neviem povedať nič iné, ako to, čo ste si práve prečítali. Keďže začiatok jarnej časti súťaží je marec ,všetky žiadosti budú uzatvorené k spokojnosti Vašej a Vašich  klubov.   2. V tomto období končí platnosť veľkého počtu plastových kariet a kluby žiadajú o vydanie nových. Prosím všetkých klubových issf manažérov, aby k žiadostiam v podateľni nahrávali aktuálne fotografie  hráčov, hlavne tých ,ktorých  plastové karty budú mať platnosť  10 rokov.  Kolegovia matrikári sú oprávnení zamietnuť žiadosť o vydanie registračného preukazu v prípade, že fotografia nemá požadovanú kvalitu  / 600 x800 pixelov/,alebo ak má mať nový registračný preukaz  rovnakú fotografiu, ako mal preukaz, ktorý stráca platnosť.    

Zo sekretariátu

  • Zasadnutie VV - ObFZ bude 28.02.2018 o 16,oo hod.,  v Rimavskej Sobote V.I.P miestnosť MŠK R. Sobota

 

Mgr.  Petrok Marian  v.r – predseda ObFZ                              Ján  Forgon - sekretár

 

Top