správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

1/. Výsledky I. triedy o postup   :  Jelšava – V. Blh   1:2,  Muráň – Ožďany  1:1, Lubeník –volno

O zostup :  Klenovec – Gemer 3:2,  Revúčka – Radnovce  5:2,  Sirk – volno  . Tabuľky s výsledkami  nájdete na futbalnete   .  /súťaže/.                        Výsledky  II. triedy  :  Káloša – Bátka  2:2 , Rimavská Seč – Rimavské Janovce   2:3, Uz. Panica – V. Teriakovce   6:1.    Tabuľka  II. triedy je na stránke  oztk – obfz  r.s  .

2/. Žiadosť o preloženie MFS  II. triedy  Rimavské Janovce – Bátka sa odohrá na základe vzájomnej dohody v nedeľu  1.05.2016  o 16,oo hod.  MFS 19.kolo  Bátka – R. Janovce   sa odohrá  4.06.2016   v ÚHČ na základe vzájomnej dohody  a so súhlasom ŠTK.   FK Bátka a FK Rimavské Janovce zaplatia  po 7 €.

3/ FK Káloša predloží na Š T K záznam z MFZ   Káloša – Bátka / DVD/  z 12. Kola  do 26.04.2016 pod disciplinárnymi následkami  .

4/. ŠTK upozorňuje  FK I. a II. triedy  už teraz na zabezpečenie pre súťažný ročník 2016 -2017 / Vybavenosť  šatní  a areálov ako aj HP/. Podľa Rozpisu  ObFZ  R.S. 

KM -  M. Machyniak

Miniliga  : 23.04.2016  Tornaľa   ZŠ – slovenská . / Občerstvenie  zabezpečí FKM Tornaľa/

Skupina „B“ – jarná časť :  5.05.2016 /štvrtok/  ZŠ    Sirk,  11.05.2016/štvrtok/  - ZŠ Muráň, 19.05.2016  ZŠ Lubeník  /streda/ S. Tomašíka. 

2/.  23.04.2016  dorast  Bátka – Kráľ  o 10.oo   KM súhlasí

3/. 23.4.2016  o 14,oo  Sirk dorast predzápas pred dosp.

4/. 30.04.2016  Jelšava – Sirk  dorast  o 13,30  predzápas pred dosp. 

DK – P. Ďurík

8/4/16  Ríz Peter   1358487 FK Ožďany  5 ŽK  1 MFS NP od 6.4.2016  poplatok 10-€.

9/4/16  Láska Ján 1218634 FK V. Blh  5 ŽK  1 MFS  od 20.04.2016 poplatok  10-€.

10/4/16  Fandák Zoltán  1197274  MFK Jelšava  5 ŽK  1 MFS NP od 20.04.2016  poplatok 10-€.

11/4/16   Fandák Zoltán  1197274  MFK Jelšava  zastavená činnosť do vyriešenia previnenia od 20.04.2016.

12/4/16   MFK Jelšava  predloží  DVD záznam z MFS I. triedy  1.kolo  o postup  Jelšava – V.Blh.,do 26.04.2016 pod disc., následkami.

13/4/16   Podnet FK Bátka DK berie na vedomie bude postupovať v jeho riešení v súčinnosti s ŠTK / II. trieda Káloša – Bátka/. 

KR – V. Parobek 

1/.  Podnet FK  Bátka  KR – v šetrení  .

2/. Fyzické previerky pre R   Pelle, Konček, Beracko, Maďar ,Kovácsová ,Bálint   29.04.2016(piatok) o 17,oo na štadione MŠK  Rimavská Sobota. 

3/. KR upozorňuje DZ že správy z II. triedy majú posielať  e – mailom na KR predsedovi  V. Parobek  a sekretárovi  ObFZ podľa vydaných pokynov na seminári . 

4/. Zmeny DL č.19 :Strihan za Repku (Muráň-Jelšava),Lakatoš za Strihana(Bátka-Uz.Panica),

5/. Delegovanie na minifutbalový turnaj 23.4.2016 o 9:00 v Tornali  : Filep

6/. Peter Repka mínus 5 .- eur (oneskorené ospravedlnenie),bude odpočítané na najbližšom vyučtovaní.

TMK – L. Danyi 

 

Zasadnutie  TMK ObFZ sa uskutoční dňa 2.05.2016 o 15,oo  na ObFZ Rimavská Sobota. Účasť členov   nutná. !!   

 

                                  JUDr  Č i l í k    Ján v.r                                   Ján   F o r g o n   v.r                           

                                                                                                                

Top