správa/oznam

Zo sekretariátu  :   zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 1.10.2014   o 13,oo hod  

ŠTK – G.Tóth  

25/14   Nariaďujeme odohrať MFS 14. Kola z 29.08.2014  na deň  3.10.2014 piatok o 16,oo  Klenovec –  Revúčka    v Klenovci.   Rozhodnutie ŠTK  20/14  sa ruší. 

KM – M. Machyniak 

MFS  Muráň – Jelšava  žiaci postupujeme na DK  

DK – P. Ďurík    

18/9/14    Völgyi Dominik  1255041  MFK  4 MFS NP podľa 1-3b. FK zaplatí 10-€.

19/9/14    Dulák Peter nar.,30,1.1972 vedúci družstva žiakov FK Muráň zákaz výkonu akejkoľvek funkcie  pri mužstvách FK Muráň 1 mesiac NP. FK zaplatí 5 €./ neoprávnený štart hráča/  

20/9/14   Boldi Jaroslav 1353787 MFK Jelšava zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva 1 mesiac  podľa 1-9/2b  za neoprávnený štart hráča FK zaplatí  5 €. 

KR   V. Parobek 

Komisia DS SFZ, spolupráci RFZ  a ObFZ na dni 24.-25 10.2014  pripravuje licenčné vzdelávanie pre záujemcov o pôsobenie vo funkcii „Športový delegát vo futbale licencie „A“ pre amatérsky futbal. Absolventi tohto vzdelávania môžu v zmysle akreditovaného vzdelávania pôsobiť vo funkcii delegáta v súťažiach RFZ a ObFZ. Miesto vzdelávania bude dodatočne oznámené v ÚS. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť u sekretára komisie p. T. Polatsekovej do19.10.2014/ tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk/,ktorá záujemcom poskytne základné informácie o podmienkach účasti na vzdelávanie.  

KR žiada predložiť videozáznam z MFS Bátka - Jesenské ,,B,, do 1.10.2014

Vyhodnotenie DS v doterajších stretnutiach je zverejnené na stránke oztk.sk v časti pokyny pre R a DS

Ján Ďrurík pozastavenie del.na 1 MFS dospelých od 24.9.2014(známka 6,Bátka-Jesenské,,B,)

Zmena DL    č. 9

Vilhan za  Ďuríka(Gemer-V.Blh)

Spišák za Vilhana Revúčka-Radnovce)

Repka za Stanka(Jelšava-Bátka)

Danyi L – TMK  

Zasadnutie TMK - ObFZ sa uskutoční dňa 29.09.2014/pondelok/  o 14,30  účasť členov  nutná !  

 

Dezider   B a l a j t h y   - podpredseda ObFZ    Ján   F o r g o n  - sekretár ObFZ

 

 

Top