správa/oznam

Upozorňujeme  FK, že kredity futbalnet. eshop sú aktivované a je možné ich čerpať do konca roku 2019.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian Koóš .

Vylosovanie pohára ObFZ.

10.3.2019 14 00  TJ Ožďany – MŠK Rimavská Sobota U19 hrá sa v Ožďanoch,

10.3.2019 14 00 FK Jesenské- MŠK Tisovec, hrá sa v Jesenskom  

10.3.2019 12 00 Iskra Hnúšťa- MFK Revúca (hrá sa v Tisovci- UT)

 

Upozorňujeme FK štartujúce pohári ObFZ, že pred stretnutím sa vypisuje elektronický zápis o stretnutí v ISSF.

.Ďalšie kolo nadstavbovej časti pohára ObFZ s mužstvami  SsFZ a ObFZ sa odohrá 10.4.2019 (streda) na ihrisku družstva hrajúceho nižšiu súťaž. Vylosovanie po odohratí základnej časti SsFZ dňa 14.3.2019 na sekretariáte ObFZ.

 

KR  predseda: Vladimír Parobek.

Delegačný list na stretnutia pohára ObFZ:

10.3.2019 14 00 FK Jesenské- MŠK Tisovec hrá sa v JesenskomStrihan, T.Koóš ,Pocklan

10.3.2019 14 00  TJ Ožďany – MŠK Rimavská Sobota U19 hrá sa v Ožďanoch, Kaličiak,Beracko,Ivanik

10.3.2019 12 00 Iskra Hnúšťa- MFK Revúca (hrá sa v Tisovci- UT)  Hodoň,Laciak, Vývlek

Oznamujeme R a DZ, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 15 až 16.3.2019 v rekreačnom zariadení Kokava- Línia Penzión FAMILY. Seminár sa uskutoční súčasne so seminárom KR ObFZ Lučenec.
Upozorňujeme R a DZna dochvíľnosť pri prezentácii a ubytovaní( 15:30-16:00).
Poplatok za účasť na seminári je 5 eur.(3x strava, nocľah). Žiadame R a DZ aby zaslali poplatok za seminár  na účet ObFZ  č.ú.0068937510/0900 IBAN SK3809000000000068937510  do 8.3.2019. V správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko R resp. DZ.. Žiadame R a DZ, aby  si svoje pracovné a súkromné záležitosti prispôsobili termínu konania seminára. Účasť na zimnom seminári je podmienkou delegovania v jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 . Poplatok za seminár bude možné uhradiť aj na mieste. Náhradný termín seminára s poplatkom  30+ 5 eur  bude zverejnený v US po konaní riadneho termínu zimného seminára.
Žiadame R, ktorým bola distribuovaná súprava, aby túto počas neformálnej časti seminára v plnej miere využívali.

 Program  odborného seminára je uverejnený na stránke ObFZ v sekcii KR.
KR na svojom zasadnutí 18.12.2018 schválila koncepciu spolupráce ObFZ Rimavská Sobota a ObFZ Lučenec pri organizovaní odborných seminárov a vzájomnej pomoci pri obsadzovaní MFS.

Prerušenie aktívnej činnosti Ján Ďurík do 31.12.2019, Norbert Kluka  do 30.6.2019 (pracovné dôvody).

 

Matričná komisia – Ivan Ostrihoň

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :
- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia!!), tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia,
- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o registráciu/preregistráciu hráča a do poznámky uvedie čl. 15/5 (poplatok 5,- € - registrácia v novom klube).Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku.

Správy sekretariátu

1. ObFZ Rimavská Sobota informuje, že
Úrad Vlády Slovenskej republiky dňa 15.1.2019 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu: „Podpora rozvoja športu na rok 2019".
V rámci tejto výzvy je možné žiadať o:
• Multifunkčné ihrisko,
• Atletickú dráhu,
• Detské ihrisko,
• Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry,
• Výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku,
• Mantinelový systém na existujúce ihrisko,
• Výmena antuky,
• Výmena podlahy v telocvični,
• Nákup športovej výbavy.
• Samotnú výzvu a bližšie informácie nájdete tu: https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019/ 
Termín predkladania žiadostí o dotáciu je do 15. marca 2019.


     Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. :  0911 920  667     e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

 

.

 

 

Top