správa/oznam

ŠTK - KM

01/09/2018 ŠTK – KM schvaľuje výsledky 2 kola dospelých podľa zverejnených výsledkov na

futbalnet. sk. 

 

02/09/2018 ŠTK – KM schvaľuje výsledky 2 kola U19 podľa zverejnených výsledkov na futbalnet . sk.  Okrem MFZ  Hajnáčka – Lenártovce v šetrení. ŠTK-KM žiada vyjadrenie vedúceho hostí (FK Lenártovce) - Várady Móric k neoprávnenému štartu hráča č. 3 Putnoki Peter. Zároveň žiadame vyjadrenie rozhodcov (Oláh Jozef, Ivaník Ján) k postupu konfrontácie hráčov hostí. Vyjadrenie poslať cez ISSF.

 

03/09/2018 ŠTK – KM schvaľuje výsledky 2 kola U15 skupina A,B  podľa zverejnených výsledkov na futbalnet . sk. 

 

04/09/2018. ŠTK – KM   presúva začiatok súťaže prípraviek na deň  21.9.2018 (piatok), nakoľko niektoré mužstvá si nevedeli vytvoriť družstvo prípraviek.

05/09/2018. ŠTK – KM   Upozorňujeme FK Uzovská Panica na  kontrolu  futbalového štadióna ,  vykoná  sa 13.9.2018  o 14.00 hod.

06/09/2018. ŠTK – KM   upozorňuje FK Uzovská Panica (dospelí) na včasný príchod na MFZ.      (Sirk - Uzovská Panica)

DK

Zasadnutie DK dňa 06.09.2018

1/09/2018 DK berie na vedomie podnet Rastislav Ziman 1299765 OFK Sirk a mení DS na podmienečný do 30.06.2019.Uhradiť 10,- EUR v MZF

Top