správa/oznam

ŠTK,KM - Kooš A.

1/. Vylosovanie všetkých súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2018-2019 nájdete na stránke všetky góly v jednej sieti / futbalnet sfz.sk/

2/. Potvrdzovanie súpisiek pre mužstvá dospelých sa uskutoční 17.08.2018 od 14,oo-do 16,oo hod., /piatok/ v kancelárii ObFZ na štadióne MŠK R. Sobota, /predložiť 2 x /.

3/. Upozornenie pre FK na povinnosť: pohárové stretnutia musia byť spracované v systéme I S S F / súpisky a ostatné náležitosti ako MFZ/ ,nie je povinnosť vyhotoviť záznam . Hráči a funkcionári musia mať zaplatený členský poplatok pre súťažný ročník 2018-2019 !!!

4/. Kontrola štadiónov a HP - harmonogram : 7.08 2018 Velký Blh o 14,oo , Uzovská Panica o 14,15 hod., Radnovce 14,45., Rimavská Seč 15,15,. Kráľ 16,oo hodín. 8.08.2018 Klenovec o 10,oo hod., Muráň -10,45, Lubeník 11,15, Jelšava 11,45, Sirk 12,20, Žiadame FKaby zabezpečili jedného funkcionára ktorý bude prítomný v areály.

5/. ŠTK,KM zvoláva pracovné stretnutie funkcionárov FK ohľadom súťaže prípraviek v súťažnom ročníku 2018-2019 na deň 16.08.2018 o 15,oo v miestnosti V.I.P MŠK R. Sobota. Na porade zástupcovia FK/SsFZ/budú oboznámení s propozíciami P-ObFZ ako aj s vylosovaním /systém sa vysvetlí /.

ZK - ObFZ

Školenie zdravotníkov sa uskutoční dňa 16.08.2018 v Rimavskej Sobote v budove červeného kríža na ulici Hurbanovej . Začiatok o 8,30. Poplatok 15-C/každý účastník/, zaplatí pri prezentácii. Predpokladané ukončenie 14,oo hod.,

Zo sekretariátu : VV-ObFZ sa uskutoční 16.08.2018 v Rimavskej Sobote.

NÁVRATKA -žiadame FK aby obratom zaslali vyplnené návratky sekretárovi ObFZ na mail: ianforgon(5)pobox.sk /máte na stránke ObFZ/ III

 

Mgr. Petrok Marian v.r predseda ObFZ                                              Ján Forgon sekretár

Top