správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

Upozorňujeme FK I. triedy dospelí  že 27. Kolo sa odohrá 7.6.2015 / nedeľa/  28.kolo  14.06.2015 / nedeľa / podľa ÚHČ   /  FK sa riadia podľa DL  R – ObFZ / 

Prihlášky do I. a II. triedy  dospelých súťažný ročník 2015-2016 sa podávajú do 30.06.2015 . Štartovné: I.trieda  100+100€,/ 100-€ za R prvá splátka 50 €,  + jedno mládežnícke družstvo./  Za R druhá splátka bude zahrnutá do 1.3.2016  / faktúra pre ObFZ/  100+50 € FK poukážu na účet ObFZ do 25.06.2015 Pokiaľ FK nedodrží termín  úhrady ŠTK  mužstvo nezaradí do I. triedy.

Č.Ú :   0068937510/0900  SLSP    Rimavská Sobota   -  poštová poukážka nebude akceptovaná !!!  

 

II. trieda  80+50 € /  50-€ prvá splátka za R /  FK  poukážu na účet  ObFZ Rimavská Sobota  do  25.06.2015   č. ú :  0068937510/0900  SLSP  Rimavská Sobota   /do správy príjemca – súťažný vklad 2015-2016 a prvá splátka  R ,DZ  ObFZ/ Pokiaľ FK nedodrží  termín  prihláška do súťaže nebude akceptovaná.  

KM – M. Machyniak 

Schvaľujeme výsledky  - U 19 26.kolo a žiakov sk.  A a B z 30.05.2015 

V súťažnom ročníku 2015-2016 KM organizuje súťaž prípraviek. 

 štartovné /   25 - € , pokiaľ FK bude mať len družstvo mládežnícke. / U 15 ,U-19 /. Prípravky bez poplatku.  FK poplatok uhradí na účet ObFZ  0068937510/0900  SLSP  Rimavská Sobota.

/do správy uvedie súťažný vklad pre mládež 2015-2016/   do 25.06.2015.

DK – P. Ďurík  

01/6/15  Salai Daniel 1191127 FK Ožďany  1 MFS NP od 3.06.2015 5 ŽK  FK zaplatí 10-€. 

02/6/15  Olejník Jaroslav  1173144  FK Muráň  5 ŽK  FK zaplatí 10-€. 

03/6/15  Váradi Vojtech 1214084  FK Kráľ 1 MFS NP od 3.06.2015  ŽK  FK zaplatí 10- €. 

04/6/15 Barašo Ervin  1177050  FK Bátka 1 MFS  NP od 3.06.2015 5 ŽK. 

05/6/15  Bari Dezider 1172528  FK Radnovce 1 MFS NP od 3.06.2015 5 ŽK FK zaplatí 10-€. 

06/06/15  Jankóšik Attila, 1238999 FK Gemer 2 MFS NP  od 3.6.2015 ČK podľa 46/2  FK zaplatí 10-€. 

07/06/15  Szobonya Róbert  1178689 FK Gemer Zmena trestu  1 MFS na podmienečný do 30.08.2015 FK zaplatí 10-€. 

KR – V. Parobek 

KR  upozorňuje FK Muráň  na doručenie záznamu z MFS   Muráň – Klenovec  do 8.06.2015.  V prípade nesplnenia povinnosti  prípad postupujeme na DK.

 

Sekretariát  -   od 8.6.2015 do 15.06.2015   -  Dovolenka 

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie 15 dní od zverejnenia ÚS ObFZ 

 

 

Dezider   B a l a j t h y   -  podpredseda ObFZ                           Ján  F o r g o n - sekretár

 

 

Top