správa/oznam

ObFZ Rimavská Sobota ďakuje klubom, funkcionárom, rozhodcom, delegátom, ako aj širokej športovej verejnosti za spoluprácu a vynaložené úsilie v prospech futbalu a zároveň želá pokojné Vianočné sviatky a všetko dobré do Nového roku 2019.

 

  ŠTK, KM  predseda: Adrian Koóš .

 SFZ schválil prerozdelenie členských príspevkov za jesennú časť pre kluby vo výške: FK Lenartovce, FK Radnovce, FK Obec Lubeník, OFK Sirk, ŠK Bastav Revúca- Revúčka, FK Veľký Blh, Družstevník Klenovec, TJ Tatran Muráň, TJ Uzovská Panica, TJ v Rimavských Janovciach -73,50 eur. MFK Jelšava -220,50 eur, ŠK Rimavská Seč- 147,00 eur.

 Vylosovanie dvojíc prvého kola Pohára ObFZ pre mužstvá  SsFZ bolo zverejnené v ÚS č.  16  2018/19. 

 

KR  predseda: Vladimír Parobek.

Oznamujeme R a DZ, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 15 až 16.3.2019 v rekreačnom zariadení Kokava- Línia Penzión FAMILY. Seminár sa uskutoční súčasne so seminárom KR ObFZ Lučenec.

Poplatok za účasť na seminári je 5 eur.(3x strava, nocľah). Žiadame R a DZ aby zaslali poplatok za seminár  na účet ObFZ  č.ú.0068937510/0900 IBAN SK3809000000000068937510  do 8.3.2018. V správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko R resp. DZ.. Žiadame R a DZ, aby  si svoje pracovné a súkromné záležitosti prispôsobili termínu konania seminára. Účasť na zimnom seminári je podmienkou delegovania v jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 . Program zimného seminára bude včas zverejnený na stránke ObFZ v sekcii KR. Náhradný termín seminára s poplatkom  30+ 5 eur  bude zverejnený v US po konaní riadneho termínu zimného seminára.

 Program  odborného seminára je uverejnený na stránke ObFZ v sekcii KR.

KR na svojom zasadnutí 18.12.2018 schválila koncepciu spolupráce ObFZ Rimavská Sobota a ObFZ Lučenec pri organizovaní odborných seminárov a vzájomnej pomoci pri obsadzovaní MFS.

Správy sekretariátu  .  

 Oznámenie : Vážení  funkcionári TJ ,FK  ObFZ Rimavská Sobota oznamujem vám že od 1.12.2018 funkciu sekretára ObFZ Rimavská Sobota bude vykonávať pán Ing. Ivan Ostrihoň .  Prosím aby ste od hore uvedeného termínu už nezasielali vaše žiadosti a správy na mailovu adresu   janforgon@pobox.sk   a nekontaktovali sekretára ObFZ na t.č. 0903 541 036 .  Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým funkcionárom TJ,FK ako aj rozhodcom a DZ  za  dobrú spoluprácu v  ObFZ  Rimavská Sobota. Prajem všetkým veľa úspechov v ďalšej športovej činnosti.  S pozdravom   Ján  Forgon . 

 

 

  Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. :  0911 920  667     e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

 

.

 

 

Top