správa/oznam

ŠTK G. Tóth 

Schvaľujeme výsledky I.  tr  13.kolo okrem  MFZ  Muráň – Lubeník       - v šetrení 

ŠTK/  15      ŠTK  berie na vedomie list FC RADNOVCE  výsledok M F Z Radnovce – Muráň   1:7 OSTáVA  V PLATNOSTI.    

ŠTK/ 16 Na zasadnutie ŠTK  predvolávame na deň 3.11.2015  o 15,30 hod   z MFZ    Muráň – Lubeník   HR    N. Pelle,   AR 1 D, Sabacký  , AR 2 A Koos a DZ J Forgon  Ďalek    na zasadnutie pozývame :  Škvarka  Peter nar 1961 H U, vedúci D  Muráň - Branislav Goldschmidt, ,kapitán mužstva   M. Mikuš č.r.  1144177 TJ Muráň   .FK Obec Lubeník   vedúci mužstva Zoltán Kankuľa  kapitán mužstva / brankár / č.r. 1136337 / Veis/  

ŠTK/17   ŠTK žiada o písomné vyjadrenie FK  Lubeník a FK  Muráň   -  nedohraný  M F Z Muráň – Lubeník  do 2.11.2015.    FK Muráň do 2.11.2015 na ObFZ doručí záznam  z MFZ Muráň – Lubeník / CD /

KM – M. Machyniak   

  MFZ   V. Blh – Muráň  žiaci v šetrení   

DK – P. Ďurík

DK 24/10/15   Hruška Maroš  1074255 FK Klenovec 1 MFZ NP  od 28.10.2015  ŽK 

25/10/15   Lakatoš Albert 1323242 FK Radnovce 1 MFZ NP od 28.10.2015 5 ŽK Fk zaplatí 10-€

26/10/15  Bryndzák Robert 1255037  FK Jelšava   5 MFZ NP  podľa  50/1b DP  FK zaolatí 10-€. 

27/10/15  Berky Ivan  1233408 FK Radnovce 3 MFZ NP od 28.10.2015 podľa 47/1b HNS. 

28/10/15  Láska Ján  3 MFZ NP od 28.10.2015 poľa 47/1b   FK zaplatí 10 -€. 

29/10/15  Pohorelský Milan  10488436  FK Ožďany  3 MFZ NP od 28.10.2015 47/1b HNS   

 

P E R U Š E  N  É     T R E S T Y :     Hruška Maroš   1074255     FK Klenovec       1 MFZ 

Bryndzák Robert  1255037 Jelšava  1 MFZ    ,Lakatoš Albert 1323242 Radnovce, Berky Ivan 1233408 Radnovce  3 MFZ, Láska Ján  1218634 V. Blh   3 MFZ,  Pohorelský Milan  1048436 FK Ožďany  3 MFZ  

Kárász Zoltán 880824  Káloša 3  MFZ   

Proti rozhodnutiam   je možné podať odvolanie podľa SP a Rozpisu ObFZ    

Judr  Čilík predseda ObFZ                              Ján   Forgon – sekretár

  

Top