správa/oznam

Úradná správa č. 21, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 20.2.2022

1. DÔLEŽITÉ !!!

Usmernie k tréningovému procesu, turnajom a súťažiam v súvislosti s protipandemickými opatreniami (účinné od 12.1.2022) na tomto linku:

https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-sutazi/

2. ŠTK/KM predseda Adrian KOÓŠ:

2/1 ŠTK/KM schvaľuje nasledovné výsledky 2. kola Zimného pohára U19.

UT Tisovec:

MŠK Tisovec -  FK Iskra Hnúšťa           1:0

2/2 V 3. kole Zimného pohára U19 sa stretnú:

Severná vetva (UT Tisovec)

sobota 26.2.2022 o 10:00 hod.: MFK Revúca - MŠK Tisovec

sobota 26.2.2022 o 12:00 hod .: MFK Jelšava - FK obec Lubeník

Južná vetva (UT Rimavská Sobota)

sobota 26.2.2022 o 9:00 hod.: FK Jesenské - FC 98 Hajnáčka

nedeľa 27.2.2022 o 9.00 hod.: FK Mesta Tornaľa - MŠK Rimavská Sobota

3. KR predseda: Ing. Martin Konček:

3/1. Kontakty na predsedu a členov komisie:

predseda - Martin Konček, Tomášikova 1201/10 - Revúca, tel.: 0915 084 013, mar.koncek@gmail.com,

člen - Ivan Belán, Sirk 33, tel.: 0904 875 605, iculik181@gmail.com

člen - Daniel Varga, Dr. Clementisa 4 - Rimavská Sobota, tel.: 0948 711 668, dammhousers@gmail.com

člen - Peter Petrinec, Slnečná 167/5 - Hrachovotel.: 0907 842 287, petrinecpeter1@gmail.com

3/2 Zimný seminár všetkých R a DZ OBFZ RS sa uskutoční dňa 12.03.2022 (sobota) na štadióne FK Iskra Hnúšťa, so začiatkom o 8:00 hod.. Harmonogram zimného seminára bude zverejnený na stránke OBFZ RS v dostatočnom predstihu. Žiadame Vás o zabezpečenie si súkromných a pracovných povinností tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Účasť na seminári je podmienená delegovaním na MFS 2021/2022.

3/3 Rovnako KR OBFZ RS s predsedom OBFZ RS (Mgr. Marian Petrok) žiada všetkých R a DZ OBFZ RS pôsobiacich v súťažiach SsFZ, aby sa zúčastnili diskusie dňa 12.03.2022 (sobota) o 15:00 na štadióne FK Iskra Hnúšťa. Rovnako Žiadame Vás o zabezpečenie si súkromných a pracovných povinností tak, aby ste sa mohli uvedenej diskusie zúčastniť.

3/4 Komisia KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci rozhodcovia a delegáti majú povinnosť sa ospravedlňovať najneskôr 7 dní pred hracím kolom (MFZ alebo Zimný pohár pre kategóriu U19). Rovnako obsadzovací úsek KR žiada rozhodcov a delegátov, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jarnú časť sezóny 2021/2022. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com

3/5 KR OBFZ oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ stratili platnosť 1.1.2022. Kluby si môžu v termíne 10 dní pred začiatkom jarnej časti 2021/2022 uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ formou písomného zdôvodnenia zástupcom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na adresu: mar.koncek@gmail.com

3/6 Pravidlá futbalu - https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

4. TMK  predseda: Ondrej BENCSŐ

KONTINUÁLNEVZDELÁVANIETRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuál-neho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú zverejnené v nasledujúcom linku: Kurzy Archive - vzdelávanie.digital (vzdelavanie.digital)

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF - Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

1. Oznamujeme, že TÚ SFZ - oddelenie vzdelávania trénerov od 1.1.2022 ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutá na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

5. Matričná komisia: Richard BÁLINT

Zimné registračné obdobie (RaPPčl. 19/2):

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - prestupy s        

    obmedzením,

f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia) - prestupy zo

    zahraničia(vybavuje výlučne matrika SFZ).

Preregistrácia podľa čl. 15 RaPP:

a) trvalá (čl. 15/5) - od 16.07. do 30.04.

b) dočasná (čl. 15/6) - od 01.07. do 30.04.

Podmienky preregistrácie sú presne definované v RaPP čl. 15/5-8.

Aktuálne platné záväzné poriadky SFZ:

Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 01.07.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok (úplné znenie platné od 08.06.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsol idovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok (úplné znenie účinné od 01.07.2021):

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021---konsolidovane-znenie.pdf

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top