správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

6/14   Schvaľujeme výsledky 2. Kola okrem  Revúčka – Jesenské „B“   a Radnovce – Sirk 

7/14   Nariaďujeme odohrať MFS  Rimavská Seč  -  Sirk  4.kolo  dňa 24.8.2014  v Králi , dorast o 13,oo dospelí  o 15,oo poplatok 15 € -,

8/14  Kontumujeme MFS  dospelých 2.kolo  Revúčka – Jesenské „B“   3:0 kont SP čl 100 / počet hráčov H klesol pod 7/.  Prípad postupujeme na DK 

9/14  Kontumujeme  MFS  dospelých 2.kolo  Radnovce – Sirk   0:3   podľa SP  Neoprávnený štart hráča Radnoviec.

10/14   Žiadame ISSF manažérov  aby  do systému nahrali súpisky mužstiev dospelých do 22.8.2014 pod disc., následkami 

11/14  Upozorňujeme FK na nahrávanie  MFS – FK musí byť pripravený na výpadok elektrického prúdu  alebo bateriek.  Nerešpektovanie nariadenia bude riešené DK.  

KM – M. Machyniak  

 1./ Schvaľujeme výsledky  1. a 2.kolo dorast  /U-19/  okrem  Radnovce – Sirk. 

2/. Kontumujeme MFS dorast  Radnovce – Sirk  0:3 kont.,  Inzultácia a neoprávnený štart hráča domácich. Postupujeme na DK. 

3/. Postup R M. Šupka v MFS  Radnovce – Sirk  dáva na riešenie DK.

4/.  Žiadame ISSF manažérov  aby na základe potvrdených súpisiek nahrali do systému nominácie hráčov  mládežníckych družstiev termín do 22.8.2014 pod disc., následkami.

5/. Potvrdzovanie súpisiek  žiackych družstiev     22.08.2014 do 16,oo. 

6/ Upozorňujeme  FK  že súťaž žiakov sa hrá systémom D –V –D vždy  v sobotu o 10,oo  Sezóna 2014-2015  sa končí 15. Kolom 13.06.2015. !! 

DK  - P. Ďurík 

05/8/14    DK  žiada FC Radnovce o určenie mena diváka ktorý fyzicky napadol brankára  J. Javora v MFS  Radnovce – Sirk dorast  do 20.08.2014 pod disc., následkami.

06/8/14    Bari Bertalan  1296148  FC Radnovce  2 mesiace NP od 18.8.2014 podľa 1-6/1a FK zaplatí 5€.

7/8/14    FC Radnovce pokuta 50-€, za inzultáciu hráča divákom v MFS Radnovce – Sirk dorast.  Za prerokovanie  5€.

8/8/14    FC Radnovce za nedostatočnú US v MFS dorast  Radnovce  .- Sirk   20 € pokuta.

9/8/14   Radics Gejza  1266831 FC Radnovce, neoprávnený štart 6 týždňov NP od 13.8.2014 podľa 1-9/1a  FK zaplatí  5 -,€. 

10/8/14   Lovas Tibor narodený  14.12.1975  vedúci mužstva FC Radnovce dorast  zákaz výkonu funkcie vedúceho  1 mesiac od 13.08.2014  podľa 1-9/1b  FK zaplatí 5-€. 

11/8/14  Albert Tibor  1134361  Jesenské „B“  3 týždne NP od 6.8.2014 podľa 1-9/1b  FK zaplatí 10-€. DP

12/8/14   Oláh Karol  nar., 4.7.1973  FK Jesenské „B“  zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva  1 mesiac od 6.8.2014 podľa  1-9/1b . FK zaplatí 10 -€,.  DP.

13/8/14  Uhrín Štefan  1035020  FK Jesenské „B“  zákaz výkonu funkcie kapitána  1 mesiac od 6.8.2014 podľa 1-9/1b. FK zaplatí  10-€, DP. 

14/8/15   Drugda Lukáš 121 5376 FK V. Teriakovce 2 MFS NP  od 13.8.2014 podľa 1-5a. FK zaplatí 10-€. DP

15/8/14   Šupka Miloslav  R   ObFZ   zákaz výkonu funkcie R 1 mesiac NP od 13.8.2014  podľa 3-5 DP a vydaných zásad pre R   KR ObFZ.  / MFS   Radnovce – Sirk  dorast/

16/8/14   Berky Ivan  1233408  FC Radnovce   zastavená činnosť NP  3 zýždne od 13.08.2014 podľa 1-9/b. FK zaplatí  10-€  DP.

17/8/14   Lovas Tibor  nar., 14.12.1975 vedúci mužstva dospelých v MFS  Radnovce – Sirk  zákaz výkonu funkcie vedúceho 1 mesiac do  13.9.2014  podľa  1-9/1b  

KR  - V. Parobek  

Zmena  DL č. 2   2014-15    Klenovec – V.Blh       Čajko  za Gaču  

                                                Kráľ -  Lubeník         Gača  za Šupku 

KR upozorňuje R a AR na kontrolu RP pred MFS podľa vydaných pokynov a zásad činnosti pri postupe kontrolovania   registračných preukazov .  / Štart hráčov v jednotlivých vekových kategóriach/.

Zo sekretariátu  :

Zmeny vo futbalových kluboch: TJ  FK Ožďany    Predseda -  Zoltán  Juhász  č.t. : 0905655334 e-mail: juhasz08@gmail.com

                                                                                      Manažér-  Barnabáš Galamb  č.t.:  0908926998  

 

Dezider   B a l a j t h y   - podpredseda ObFZ      Ján   F o r g o n    - sekretár   

 

Top