správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

Schvaľujeme výsledky zo dňa   12.13 a 15 9.2015 

KM – M. Machyniak

Schvaľujeme výsledky  1.2. kolo dorast sk., A a B 

Schvaľujeme výsledky žiakov sk,m A a B  1.2. kolo okrem MFZ  Muráň – Gemer

Kontumujeme  NFZ  U – 15  Muráň – Gemer  3:0 , hostia  na MFZ nepricestovali ,prípad postupujeme na DK.  

Súťaž prípraviek 2015-2016  19.09.2015 prvé kolo Jesenské  sk „A“ o 12,oo   organizáciu turnajov sk. A ako aj sk. B / Revúca/ predložia do KM zodpovedný vedúci FK tak  zo skupiny „A „ ako zo skupiny „ B termín   22.09.2015. 

Sirk – Revúčka dorast nariaďujeme odohrať ako predzápas dospelých 19.09.2015 o 13,oo. 

DK  P. Ďurík 

10/9/15  Iványi Simon 1337444  FK V. Blh 1 MFZ NP 5 ŽK   od 14.09.2015 FK zaplatí 10-€. 

11/9/15   Hudaček 1245371 FK Sirk  3 MFZ NP od 14.9.2015 podľa 47/1b za HNS FK zaplatí 10 €. 

12/9/15  Ziman Daniel   1210650  FK Sirk  2 MFZ NP  od 14.9.2015. 

 FK zaplatí 10-€ .

13/9/15  Ziman Danie 1210650l  FK Sirk zmena trestu z NP na podmienečný    1 MFZ od 16.9.2015  do 30.11.2015  FK zaplatí 10-€. 

14/9/15  Ihendiora  Ansetlen 1366751  ŠK Bátka  2 MFZ   NP od 14.09.2015 FK zaplatí 10-€.

15/9/15  FK Gemer  žiaci za nepricestovanie na MFZ Muráň – Gemer  zastavená činnosť na 1 MFZ FK zaplatí 50+66 €   + 5 €  spolu   121 €  podľa Rozpisu ObFZ RS a DP.  

16/9/15   FK Káloša  pokuta 50-€ za nedodanie záznamu z MFZ  Káloša – U. Panica.  Podľa Rozpisu ObFZ 16/14/a.

17/9/15  MFK Jelšava   50-€ pokuta za  neúplný záznam  z MFZ  Jelšava – Muráň dospelí, podľa Rozpisu ObFZ R.S  16/14.

18/9/15  MFK Jelšava podmienečné uzatvorenie ihriska do konca sezóny 2015-2016. FK zaplatí 10-€. 

19/10/15  MFK Jelšava za nedostatočnú US v MFZ Jelšava – Muráň pokuta 50-€.

20/10/15   MFK Jelšava na základe vydaných pokynov na zasadnutí DK dňa 16.9.2015 pre prezidenta MFK okamžitou platnosťou odstráni do ďalšieho MFZ  drvenú tribúnku ktorá je pod HT . Zodpovedný prezident MFK Jelšava.  DZ MFZ  - vo svojej správe uvedie ako táto úloha bola splnená a na ObFZ predloží fotodokumentáciu.   

21/9/15   FK Muráň   pokuta  30+10 €  za NS  realizačného tímu  v MFZ Jelšava – Muráň.  

22/9/15  Huťan Ján  st. 1043857 HNS FK Muráň v MFZ Jelšava – Muráň  5.9.2015  zastavená činnosť NP  2 MFZ od 16.9.2015 FK zaplatí  10-€ 

23/9/15  Gergely  Attila   1131334, FK Gemer  nepodmienečné zastavenie akejkoľvek činnosti do vyriešenia prípadu od 16.09.2015. 

24/9/15  Gál Tomáš  1189006  ŠK Bátka zákaz akejkoľvek činnosti do vyriešenia prípadu NP od 16.9.2015.     

KR  V. Parobek 

Námietka  z 5. Kola  Revúčka – Jelšava    č. 1. – neopodstatnená,   2- čiastočne opodstatnená – záznam nepotvrdil jasné udretie hráča H  hráčom D.

ŠK Rimavská Seč  predloží záznam z MFZ   Rimavská Seč – Bátka II. trieda dospelých  do  22.9.2015  

 

VV schválil návrh KR  -    doplňuje Rozpis ObFZ 2015-16      -     NÁLEŽITOSTI    R  a AR !!!

U -15 U-19     AR + R    6+16  €     ,            Prípravka        R     -     10-€. / turnaj/       

   ˇ

Filep  Ľudovít    R – ObFZ    stop   1 MFZ  od 21.9.2015 / znížené hodnotenie DZ 2 x/ 

Zmeny  DL   č. 8.       Strihan – za Repku   V. Blh   - Gemer  ,    Repka  za Strihana  Ožďany – Muráň 

Verkin  za Mladšieho  /DZ/     Bátka – V. Teriakovce , Mladší za Verkina   V. Blh – Gemer 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie 15 dní od zverejnenia ÚS ObFZ  

 

Dezider  B a l a j t h y – podpredseda  v.r         Ján  F o r g o n   - sekretár  ObFZ  R. S

        

              

Top