správa/oznam

Zo sekretariátu  -   na základe  podaných informácií  ohľadom  platby /členské príspevky/  žiadame  všetkých  predstaviteľov  FK  a neposlednej miere  DZ a HR na   prvých MFS v súťažiach ObFZ  aby na základe vydaných pokynov na seminári  DZ a R   29.07.2016 /Hrachovo,   pristupovali  kladne ./ Vyriešme problém  pomôžme  FK   !! -     DZ a R  pricestujú na  MFS  včas podľa  ROZPISU ObFZ   .

Rozpis  ObFZ  -  na základe zistenia ObFZ    ŠK Bátka    :   chyba pri  uvedenia č. t.  Péntek  Ján prezident   0903 541 036  - je  číslo sekretára

0903    126 702  -Péntek  Ján /správne/      za uvedenú chybu sa ospravedlňuje ŠK Bátka    

Do pozornosti FK : na  stránkach ObFZ – OZTK  alebo  OZTK – ObFZ najdete  Rozpis  ObFZ     ako aj všetky aktuálne informácie. .  Výsledky tabuľky  nájdete  na futbalnete SFZ súťaže .   ÚS  ObFZ  ktorá bude zverejnená  48 od  zasadnutia odborných komisií je  rozhodujúca.  / FK  musia akceptovať rozhodnutia ŠTK,DK,KR,KM /. Tlačová forma  Rozpis ObFZ je len informatívna  pomoc pre FK /.  Všetky zmeny na postoch funkcionárov prosím ohláste cez POMOC  SFZ  a tiež aj na ŠTK,KM ObFZ   .  Podnety -  len cez systém ISSF  cez správcov  súťaží. !!!! I Zasadnutie odborných komisií    streda   -   ŠTK od 13,30,  KM od  14,oo   -   DK   od 15,oo  platí od  10.08.2016  na základe  dohody medzi predsedami     KR   každé  2 týždne . /termín určí predseda KR/   

ŠTK  - G. Tóth 

Potvrdzovanie súpisiek   II. tried   10.08.2016   od 13,30.  Upozorňujeme FK I a II. triedy  aby do systému ISSF  nahrali  svojich aktívnych hráčov podľa pokynov  . V prípade nejasnosti je k dispozícii  správca súťaže  Machyniak Mário . 

KM – Machiniak  M 

Žiadame  FK  mládežníckych  družstiev aby včas pripravili súpisky pre súťažný ročník 2016-2017 . Potvrdzovanie  súpisiek  Km  prevedie 3 dní pred  prvým kolom. 

KR  - V. Parobek 

Na základe  pokynov   vydaných 29.07.2016 na seminári  žiadame  R  aby na MFS pricestovali v oblečení :  košeľa  dlhé nohavice  .   DZ  - s označením  / DZ ObFZ/ 

Náhradný termín  R , DZ  / letný seminár /  19.08.2016 o 16,oo  hod.,  na štadióne MŠK Rimavská Sobota /podľa pokynov vydaných KR aj s poplatkom  /. V prípade neúčasti  R a DZ na MFS nebude delegovaný.. 

KR žiada  R a DZ ktorí na seminári  nepredložili LP aby tak urobili a zaslali  LP do 19.08.2016 pod následkami nedelegovania.  

Zmena  na    DL   č-    1.  2016- 2017  :           R. Janove  - Lubeník           Lakatoš  za Maďara

                                                                             Klenovec – Jelšava             Maďar za Lakatoša  

JUDR  Ján  Či l í k – predseda ObFZ                                            Ján  F o r g o n  - sekretár

Top