správa/oznam

ŠTK ,KM  - Kooš A 

1/. Schvaľujeme výsledky 2 .kolo  prípraviek  /Jesenské  3.03.2018/  .   :  Tornaľa – Jelšava    8:1, Jesenské- Hnúšťa   0:2,  R. Sobota – Revúca  1:1, Hnúšťa – R. Sobota   0:0, Revúca – Jelšava  13:0, Revúca – Tornaľa  3:1, Hnúšťa – Tornaľa   0:0, Hnúšťa – Jesenské   5:0, Tornaľa – R. Sobota  0:1,Jesenské – Hnúšťa   0:5, Jesenské – R. Sobota    0:2,  R. Sobota – Jelšava   11:0,  Revúca – Jesenské  5:0,                                               T a b u ľ k a   po 2.  kole   

                                    1.Revúca                   10    9     1    0    39: 3       28   

                                    2.R. Sobota               10    5     4    1    31:5         19 

                                   3. Hnúšťa                    10    4     3    3    13: 8       15

                                   4. Jesenské                 10    4     1    5   19:16       13

                                   5. Tornaľa                   10     3     1    6   22: 15     10          

                                   6. Jelšava                    10      0    0    10   4  : 81      0                    

Ďalšie  kolo sa odohrá dňa  17.03.2018 v Tornaľi.  

2/. ŠTK schvaľuje zmenu hracieho dňa 12, kolo dospelých medzi  Jelšava – Radnovce    na 8.04.2018 o 15,30  v Jelšave.  Dôvod  M F Z dorastencov  4.liga sk., D    7.04..2018. 

3/. Rozdelenie funkcií  v ŠTK,KM  :  Kooš  Adrian – predseda a správca súťaže,  Rybár Csaba  - úsek mládeže a podpredseda ŠTK, Pataki Alexander  - člen,  Brndiar Ján – člen. 

4/.  Zasadnutie ŠTK,KM  sa uskutoční  dňa   14.03.2018 o 15,30 na štadióne MŠK R. Sobota.  

KR – V. Parobek 

1/. Zimný seminár R a DS sa uskutoční 17.03.2018 v Klenovci /Reštaurácia –Pizzéria  Demko/.Žiadame všetkých R a DS aby si svoje pracovné a rodinné  povinnosti naplánovali tak aby sa mohli ZS zúčastniť. Poplatok za ZS bol stanovený  5-€ /päť/.,ktoré R a DS sú povinní uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na účet ObFZ  R. Sobota   IBAN  : SK3809000000000068937510 do 10.03.2018  VS-1732018 platí pre všetkých. Do správy pre prijímateľa treba uviesť svoje meno. Účasť na ZS je podmienkou na delegovanie MFS v jarnej časti ročníka 2017-2018.

Rovnako sa môžu zúčastniť ZS aj záujemcovia o rozhodovanie /noví/budú vítaní.  Pre tých,ktorí sa nezúčastnia ZS, bude stanovený náhradný termín ZS, kde je stanovený poplatok 5 + 10 €. 

2/.Turnaj prípraviek   17.03.2018     Tornaľa    :       R          Konček  Martin 

                                                       

   Matrika   -  J. Forgon

1/. V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod 2 sa žiadosť o prestup amatéra podáva od 1.1. do 31.01. kalendárneho roka /zimné registračné obdobie/. Od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka/ zimné registračné obdobie s obmedzením/ .

2/. Žiadame ISSF manažérov FK aby pri žiadostiach o vystavenie RP /po uplynutí doby platnosti/,najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovať fotografie hráčov .

3/. Na deň  14.03.2018 na 14,30 na  ObFZ  sa dostavia hráči Valent Daniel reg.,č, 1313565,Sendrei Miroslav č.r.  1231960 – G. Ves, ďalej   Okoš Róbert 1232308  - Gemer. Na zasadnutie sa dostavia z FK Kráľ   Béreš František a Rybár Csaba z FK Gemer.  Hráči so sebou prinesú svoje RP.  Dôvod  transfer – hráčov.  

 Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP a PF .  

 

Mgr. Petrok  Marian  v.r  - predseda ObFZ                Forgon Ján – sekretár ObFZ 

 

                                                                        

Top