správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky    16. Kola   I. trieda

2/. Na deň 5.04.2017  o 14,oo  zástupcov FK Gemer   . Predsedu Csaba Rybár, manažéra  Jankóšik Zoltán  a tajomníka Ákoša  Gyurána.  Účasť nutná pod disc., následkami.  Podnet ŠTK  pod ID 62634 berie  na vedomie  podaný  27.03.2017  FK Gemer.

DK  - P. Ďurík

1/03/2017  Upozorňujeme všetky FK hrajúce v súťažiach ObFZ  na podávanie podnetov . Len v elektronickej podobe podľa SP a Rozpisu ObFZ R.S   bude akceptovať žiadosti a podnety.

KR   - V. Parobek 

1/. Náhradný zimný seminár R a DZ ObFZ sa koná 31.03.2017 o 16,oo na MŠK R. Sobota  vo V.I.P miestnosti. Poplatok 5+10 €.  Zároveň pozývame aj nových uchádzačov R AR  v programe  „ Talent“.

2/. Zmena DL č. 15   Sirk – R. Janovce   AR 2 Sendrei  

                                     Revúčka – Ožďany     AR 2   Belan I za Sendreiho     

TMK – L. Danyi 

Záverečné skúšky trénerov UEFA LIC  „C“  sa konajú dňa 12.04.2017  o 16,oo  v Jesenskom. Prosíme účastníkov aby sa dostavili  o 15,30 hod.  Záverečné práce podľa vydaných pokynov  treba odovzdať na ObFZ R. Sobota sekretárovi J. Forgonovi  do 12.04.2017.  

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa SP a Rozpisu ObFZ   R. Sobota  

 

JUDr. Č i l í k Ján   - predseda ObFZ                                       Ján  Forgon  - sekretár  ObFZ

 

 

Top