správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

1/. Kontumujeme MFS  V. Blh – Jelšava dospelí  3:0 kont  podľa SP  82/1b.  Prípad postupujeme na DK  

2/. Kontumujeme MFS  Rimavská Seč – V. Teriakovce  3:0  kont, prípad postupujeme na DK. V. Teriakovce na MFS  nepricestovali.   SP  82/1b. 

3/. Na svoje zasadnutie predvolávame prezidenta  FK V. Teriakovce  Andreja Karasa  8.06.2016 o 15,oo.  Žiadame písomné vyjadrenie ohľadom  nepricestovania na MFS   R. Seč – V. Teriakovce. 

4/. Prihlášky do súťažného ročníka  2016 – 2017 FK  so súťažným vkladom  pošlú FK na ObFZ do 30.06.2016  .  Štartovné pre FK nezmenené  :   I. trieda  - 100-€,  II. trieda  - 80 €, mládež   25-€. Platia FK na účet  ObFZ  R. Sobota   IBAN :  SK  3809000000000068937510     SLSP  R. Sobota

5/. Aktív ŠTK, KM / vyhodnotenie súťažného ročníka 2015-16,  vylosovanie  súťažného ročníka 2016-17/  sa uskutoční V Rimavskej Sobote  dňa   8.júla  2016  o 15,oo . Miesto bude včas oznámené 

KM – M. Machyniak 

1/.Upozorňujeme FK V. Blh a FK Jelšava  na chybu v ROZPISE  ObFZ  správne   :  4.06.2016   MFS   žiaci   V. Blh   - Klenovec   a Jelšava – Muráň.   Za chybu sa ospravedlňujeme.

2/.Finálové zápasy  U – 15  a U -19  sa odohrajú dňa  11.06.2016  v Jelšave   .  U – 15  o 10,oo   U – 19 – o 12,oo  hodín.   Zápasy sa odohrajú  v v rámci osláv  Dňa mesta Jelšavy.  Účastníci  :  Dorast   MFK Jelšava a FK Kráľ,    Žiaci   MFK Jelšava    a víťaz skupiny   „A“ .  Pre  FK je zabezpečené občerstvenie pre 20 členov.  Po ukončení zápasov sa odovzdajú ceny víťazom.  

3/. Aktív ŠTK,KM sa uskutoční  8.7.2016  v Rimavskej Sobote o 15,oo.  do sú

4/. Prihlášky do sùťaže  ročník 2016-2017 je potrebné poslať na ObFZ R. Sobota do 30.06.2016. 

DK- ˇP. Ďurík 

1/6/16  Bálint Pavol  FK Klenovec  1151906   1 MFS NP od 1.6.2016  ČK po ŽK  podľa 37/3 DP  FK zaplatí 10-€.

2/6/16  Várady Štefan  1294537  FK R. Seč  dor., /HNS voči DO/  4 MFS  NP podľa  48/1c a DP 48 /2b od 1.6.2016 FK uhradí 5-€. 

3/6/16  Šereš Alex  1296125  FK Radnovce  1 MFS NP podľa 37/3  ČK po ŽK  FK uhradí 5-€.  

4/6/16  Gál Tomáš  1189006  FK Bátka DK zastavuje činnosť do vyriešenia prípadu  od 1.6.2016.

5/6/16  DK žiadá predložiť celý neprerušený DVD záznam z MFS  Uzovská Panica – Bátka II. trieda dospelí  18.kolo zo dňa 29.05.2016  do 6.6.2016 pod DP.

6/6/16  Na základe správy DZ DK zastavuje činnosť  vedúcemu  mužstva U. Panica  Lajgút Štefan  nar., 5.1.1971 do vyriešenia prípadu, menovaný zašle písomné vyjadrenie  k svojmu previneniu  z 85. Minúty  HNS   voči R 1, vhodenie fľaše do HP/  do 6.06.2016. 

7/6/16  Fandák Zoltán  1197274  MFK Jelšava  DK žiadosti o zmene trestu nevyhovuje, zamieta sa.

8/6/16   MFK Jelšava dospelí pokuta za nevycestovanie na MFS  V. Blh  - MFK Jelšava nadstavba o postup  70-€ podľa Rozpisu ObFZ   16/6. Poplatok pre usporiadajúci FK sa odpúšťa na základe včasného oznámenia o nepricestovaní na MFS.

9/6/16  Kováč Mário  1252995  FK U. Panica  1 MFS NP 5 ŽK  od 1.06.2016 FK uhradí 10-€.

10/6/16  Vranka Ivan  1217894 FK Revúčka  2 MFS NP podľa DP  48 /1a,  48 -2a  / HNS voči DO v kabíne R / od 25.05.2016 FK Uhradí  10-€. 

11/6/16  Medveď Marek  asistent trénera dosp., Klenovec nar.  20.05.1982  2 MFS NP podľa DP 49-1a a 49 2a, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie,  ako aj hráč pod r.č.  1135168 od 1.6.2016. FK zaplatí  10-€. 

12/6/16  DK trestá FK V. Teriakovce pokutou  100+70 € za nenastúpenie a nepricestovanie na MFS ii. tr.  R. Seč – V. Teriakovce dňa 29.05.2016  podľa Rozpisu ObFZ R.S. 

TMK – L. Danyi 

17.06.2016  sa uskutoční seminár trénerov ObFZ a Licenčný seminár trénerov UEFA „C“. Podľa vydaných pokynov v ÚS.  Účasť trénerov Povinná. !! 

Výber ObFZ  r. 2004  vyhral turnaj v D. Strehovej   TMK vyslovuje poďakovanie všetkým hráčom, ktorí reprezentovali ObFZ.  Hráčom ktorí sa dostali do ďalšieho výberu  praje veľa úspechov ako aj celému realizačnému tímu.

KR  - V. Parobek 

1/.Zmena DL  25   . :     Bátka – Rimavské Janovce  dospelí      DZ      Juhász J  za P. Petrinec 

2/. Verkin M,  O. Mladší  DZ    KR zastavuje činnosť na 1 MFS   podmienečne do  30.06.2016 za nedostatky   zistené pri vyplňovaní  a doručení tlačív DZ ObFZ.     

 

JUDr  Ján   Č i l í k    - predseda  ObFZ   v.r            Ján  F o r g o n   - sekretár 

 

Top