správa/oznam

Konferencia ObFZ  sa uskutoční dňa 7.novembra 2014  o 15,oo 

Miesto  Kaviareň  JUNIOR KOMPLEX    Rimavská Sobota. 

ŠTK – G. Tóth 

Kontumujeme  MFZ  Revúčka – Rimavská Seč dospelí  3:0  kont . Výsledok dosiahnutý  na ihrisku 9:1 ostáva v platnosti   Podľa SP čl. 100 písm „d“.

KM – M. Machyniak 

Schvaľujeme výsledky U – 19  12. kolo a žiakov sk. , A a B  12.  kolo. 

DK – P. Ďurík 

48/10/14  FK Muráň   10+5 €. Za nerešpektovanie  DK  29/10/14. 

49/10/14  Fatľa Jakub 1249284  FK Muráň 1 MFZ NP  5 ŽK. FK zaplatí  10-€.

50/10/14  Hyžnaj Michal 1252776  FK Jelšava  1 MFZ NP  5 ŽK  FK zaplatí 10-€. 

51/10/14  FK Bátka doručí záznam / DVD/ z MFZ  Bátka – Lubeník / dospelí/na zasadnutie DK 4.11.2014 pod disciplinárnymi následkami 

KR – V. Parobek 

Druhá splátka  za  R  pre súťažný ročník 2014-2015 bude  zahrnutá do faktúry pre FK  / poplatky za R v mesiaci október  splatná do 10.11.2014/  

 

JUDR   Ján   Č i l í k  vr. – predseda ObFZ        Ján   F o r g o n – sekretár ObFZ

Top