správa/oznam

Úradná správa č. 22, súťažný ročník 2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 3.6.2021

 

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

1. VEĽMI DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA - REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ pristúpili v ISSF k úpravám, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov. Nejde o hráčov, ale trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk

2. Aktuálne usmernenie SFZ k vyhláške ÚVZ SR

Aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva účinné od 15. mája | Slovenský futbalový zväz (futbalsfz.sk)

3. COVID semafor pre šport:

https://covidsemafor.sportcenter.sk/

4. Neuhradené MZF k 3.6.2021

- za 09/2020 FC Radnovce.

- za 10/2020 FC Radnovce, ŠK Rimavská Seč.

 Žiadame obratom uhradiť !!!

4.V súvislosti s aktuálnymi udalosťami a opatreniami Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu ku koronavírusu, si Vás dovoľujeme informovať, že sekretár naďalej vykonáva prácu z domu (tzv. home office).
V prípade potreby volajte na mobilné číslo: 0905 768 069 alebo 0903 273 554

 

ŠTK predseda Adrian KOÓŠ:

1. Reštart súťaží riadených ObFZ Rimavská Sobota

Upozorňujeme FK, že na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie, rozhodla  ŠTK o dohraní dvoch odložených MFS 6. ligy dospelých  jesennej časti. Jarnú časť súťažného ročníka 2020/2021 6. ligy ObFZ dospelých ŠTK ruší. V prípade rovnosti bodov mužstiev na 1. a 2. mieste tabuľky  rozhodne o majstrovi ObFZ RS a postupujúcom do 5. ligy SsFZ barážový zápas.

2. ŠTK nariaďuje dohrať MFS 9. kola jesennej časti 6. ligy dospelých ObFZ RS:

9. kolo: 12.6.2021 o 17:00 hod.FK obec Lubeník - FK Mesta Tornaľa „B“

3.Na základe nepriaznivej situácie a najmä, že sa neuvolňujú ďalšie opatrenia, ktoré obmedzujú podujatia športového charakteru (napr. 24-hodinový antigénový test), rozhodla ŠTK o anulovaní všetkých mládežníckych súťaží v súťažnom ročníku 2020/2021.

4. ŠTK upozorňuje na dodržiavanie platných nariadení. To znamená, že pri organizovaní každého hromadného podujatia sa musí každý zúčastnený (hráč, rozhodca, realizačný tím, organizátor,divák) na požiadanie preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín !!!

5. Na základe oznámenia vedenia FK Mesta Tornaľa „B“, ruší ŠTK odohratie MFS 6. kola 6.ligy dospelých FK Mesta Tornaľa „B“ - TJ Veľký Blh.

6. Baráž o majstra ObFZ RS a postupujúcom do 5. ligy SsFZ

ŠTK rozhodla o mieste konania prípadného barážového stretnutia. Miestom konania bude štadión MŠK Rimavská Sobota v sobotu 26.6.2021 o 17:00 hod. Barážové stretnutie sa odohrá 2x45 min. V prípade nerozhodného výsledku rozhodnú o víťazovi stretnutia strely zo značky pokutového kopu.

7. Predbežný začiatok súťažného ročníka 2021/2022 určila ŠTK na 8.8.2021. Zároveň Výkonný výbor rozhodol na svojom zasadnutí o odpustení štartovného vo všetkých súťažných kategóriách v súťažnom ročníku 2021/2022.

 

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Dospelí dohrávka 6. kola 6. ligy ObFZ RS FK Mesta Tornaľa „B“ - TJ Veľký Blh / delegácia zrušená

2. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

3. Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 sú zverejnené TU.

4. KR informuje, že Komisia delegátov SFZ usporiada licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie A (Delegát zväzu). Prezenčná forma licenčného seminára licencie „A“ - Delegát zväzu sa bude konať dňa 24.7.2021 v Košiciach (VsFZ, Alejová 2). Predpokladaná výška platby za seminár je 50,- €. Prezenčná forma licenčného seminára licencie „A“ - Delegát zväzu sa bude konať dňa 31.7.2021 v Nitre (Hotel Agroinštitút, Akademická 4). Predpokladaná výška platby za seminár je 50,- €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese vedúceho vzdelávania KD SFZ p. Jaroslava ŠVARCA - jsvarc238@gmail.com, zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 20.6.2021. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. Presné pokyny k seminárom, ako aj študijné materiály budú všetkým prihláseným účastníkom zaslané emailovou poštou, po uzávierke prihlášok. Pre rok 2021 sú to jediné licenčné semináre, ktoré sa budú konať.

V prípade otázok alebo nejasností sa obráťte na predsedu KR ObFZ RS Vladimíra Parobeka alebo sekretariát.

 

Výkonný výbor:

Mgr . Marian Petrok                                                                 Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                               sekretár ObFZ Rimavská Sobota

 

Top