správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky  : 1. Triedy   3.kolo okrem  MF S Revúčka – Lubeník v šetrení .   Výsledky II. triedy 1. Kolo. 

2/.  ŠTK ponecháva dosiahnutý výsledok na HP 2.kolo  Radnovce – Rimavské Janovce  l. ,trieda   3:1  hrané  14.08.2016  . Neprístojnosti  postupujeme na KR a DK. 

3/. M F S  4. Kolo   Jelšava – Kráľ   na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať  28.08.2016 o 12,oo. 

4/. Na základe vzájomnej dohody M F S Lubeník – Sirk sa odohrá dňa 5.11.2016 o 13,oo. 

5/  M F S Radnovce – Revúčka dňa 28.08.2016  sa odohrá v Bátke. 

6/. Kontumujeme M F S II. triedy  Káloša – Gemer   3:0 kont.,  M F S sa nedohralo / počet hráčov klesol pod 7/.   SP  čl. 82  1/g.

7/.  Neúčasť   R    I. Belán  AR  M. Nosáľ a DZ  M. Verkin   na zasadnutí ŠTK postupujeme na  DK a KR.

KM  - M. Machyniak 

1/. M F S U -19  Jelšava – Sirk nariaďujeme odohrať  z 27.08.   na   5.11.2016 o 11,oo hod.  FK Sirk poplatok 5-€. 

2/  KM upozorňuje FK   ŠK Bátka svoje mužstvo U- 19 odhlásilo  zo súťaže ObFZ.  Mužstvá ktoré mali hrať s mužstvom ŠK Bátka U – 19 budú mať voľno  !! 

3/.  KM žiada L. Kisela o nahlásenie mužstiev  do súťaže prípraviek do 31.08.2016  na základe dohodnutých podmienok z porady v R. Sobote dňa   17.08.2016. 

DK – P. Ďurík 

06/8/16  Dávid Tibor  1358084  FK Radnovce  5 týždňov NP od 17.08.2016  /ČK HNS/ podľa DP 49/1b  čl. 49/2b  . FK Uhradí 10-€.

07/8/16   Na základe návrhu  KR ObFZ  DK  nariaďuje uhradiť poplatok 20-€  FK Jelšava. Neopodstatnený podnet na KR podľa Rozpisu ObFZ RS  čl 16/j,k.  /zberná faktúra/

KR – V. Parobek 

1/. Ivan Belan  6 týždňov pozastavené delegovanie nepodmienečne v súťažiach  ObFZ  od 24.08.2016 /HR   Radnovce – R. Janovce/    

2/  . AR   M. Nosáľ  za neúčasť na zasadnutí ŠTK  24.08.2016  2 MFS pozastavené delegovanie podmienečne od  25.08.2016 do 30.6.2017.

3/.   M. Verkin DZ v MFS   Radnovce – R. Janovce za nedostavenie sa na zasadnutie  ŠTK pozastavené delegovanie ako  DZ 1 MFZ NP od 29.08.2016.  

                          Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie     podľa SP 

 

Zo sekretariátu   :   -   sekretár  ObFZ  od 26.08.2016  do 3.09.2016 čerpá dovolenku   

-            DL   č.5   bude na stránkach  ObFZ   30.08.2016  

-            Úradná správa   č.   7   bude na stránke ObFZ   dňa  1.9.2016 do  11.oo hod. 

 

 

 

JUDr.  Ján  Č i l í k   -  predseda  ObFZ  v.r.                             Ján  F o r g o n  - sekretár ObFZ

Top