správa/oznam

ŠTK,KM  - Kooš A

17/04/2018  Schvaľujeme výsledky 14. kola  dospelých podľa výsledkov zverejnených na futbalnet. Sk  ,okrem  Muráň – Rimavská Seč   - v šetrení    a Klenovec – Radnovce   3:0 kont., Po skončení súťaže podľa 16.3 podľa rozpisu ObFZ sa odpočítajú FK Radnovce z konečnej tabuľky – 3 body . /nepricestovanie na M F Z  /  Prípad postupujeme na DK.

18/04/18  ŠTK,KM schvaľuje výsledky 16.  kolo, žiaci podľa výsledkov zverejnených na  futbalnet.sk  . Okrem M F Z Rimavské Janovce – Radnovce  3:0 kont.,    FK  Radnovce U -15 postupujeme na DK odstúpenie zo súťaže  U-15 ObFZ. 

19/04/18  Liga prípraviek 5.kolo . Schválené výsledky a tabuľka.      Jesenské – Jelšava   1:0,  Hnúšťa – Revúca  0:3, Revúca – Tornaľa  1:0,  R. Sobota – Jesenské   4:0, R. Sobota – Jelšava  3:0, Jesenské – Hnúšťa  4:0, Jelšava – Hnúšťa  3:2, Tornaľa – Jesenské  3:0,  R. Sobota – Hnúšťa  5:0,  Revúca – Jesenské  8:0, Tornaľa   -  Jelšava   1:1, Tornaľa – R. Sobota  0:2, Revúca – Jelšava  2:2, Hnúšťa – Tornaľa 1:5, Revúca – Rimavská Sobota  3:1 .

T a b u ľ k a       :              1.  Revúca                       25   23  2   0   91:11       68

                                           2.  Rimavská Sobota     25   14   7   4   70:22      49

                                           3. Tornaľa                       25   10   5   10  48:27     35

                                           4. Jesenské                     25     8    1   16  29:54    25 

                                           5. Hnúšťa                        25     6     6   13  26:46   24 

                                           6. Jelšava                         25     2    3   20  19:122   9  

20/04/18   6. Kolo  ŠTK KM  prekladáme z 5 05. na  8.05.2018  liga prípraviek  /utorok/  Rimavská Sobota  štadión MŠK. 

21/04/18 ŠTK,KM  postupuje z M F Z Muráň – Rimavská Seč  /dospelí/   na riešenie  KR     HR-  Martin Hodoň, AR 1 ,Boris Beracko a DS  Adrian  Kooš . 

22/04/18  Na zasadnutie ŠTK  3.08.2018 /štvrtok/ na 16,oo predvolávame z M F Z Muráň – Rimavská Seč vedúceho domácich  Branislav Goldschmidt, kapitána   D   Jakub Fatľa, z R. Seči  vedúcu mužstva Andrea  Dubovická   Šóšiková  a kapitána  Ondrej Feketevízi  kancelária ObFZ na štadióne MŠK R. Sobota. 

23/04/18   Kontumujeme M F Z Ožďany – V. Blh  3:0 kont., podľa článku 82 bod c   SP.  Výsledok 3:0 ostáva v platnosti.

24/04/18  Schvaľujeme zmenu termínu hracieho dňa  MFZ U -15  19.kolo   Ožďany – Klenovec na deň  16.05.2018  o 17,oo hod.  

DK  -  M. Machyniak  

8/04/18  Vitarius Valentin  1351879  V.Blh  žiaci zastavená činnosť NP na 1 MFS podľa čl 37/3 DP od 25.04.2018  FK Uhradí 5-€.

9/04/18  DK berie na vedomie vyjadrenie výboru FK V. Blh a hráča  Szabó Michal 1207456 k urážlivým  výrokom voči  delegovanej osobe.

10/04/18 Szabó Michal  1207456 zastavená činnosť NP na 3 týždňe podľa čl.  48/2c od 18.4.2018  . FK uhradí  10-€  MZF.

11/04/18  Matajz Radovan 1135952 HNS – ČK,opľutie a hrubé urážky voči delegovanej osobe , NP zastavená činnosť  6 týždňov podľa  čl.  48/2c od 25.04.2018. FK  Uhradí  10-€  MZF.

12/04/18   FC Radnovce pokuta 100-€, podľa čl., 16/6 RS ObFZ pre ObFZ RS za nevycestovanie na MFS  Klenovec – Radnovce dospelí  dňa 22.04.2018. FC Radnovce  zastavenie činnosti na 1 MFS, stretnutie mužstvo odohrá a po skončení súťažného ročníka  ŠTK z výkonnostnej tabuľky odpočíta 3 body. FK Uhradí 10-€  MZF.

13/04/18  Pocklan Roman  R ObFZ  na návrh KR DK trestá podľa čl. 49/3a, nepodmienečným pozastavením  výkonu funkcie na 8 mesiacov od 25.04.2018 do 25.12.2018. Menovaný uhradí 10-€ na účet ObFZ R. Sobota do 14 dní od 25.04.2018.

14/04/18  Na návrh ŠTK  DK trestá FC Radnovce pokutou 300-€, podľa čl., 19/3 RS ObFZ pre ObFZ R.S za odstúpenie družstva žiakov zo súťaže ObFZ  ročník 2017-2018. Všetky MFS budú kontumované v prospech súpera . FK Uhradí 5-€  MZF.

15/04/15  Na návrh ŠTK DK trestá FK Velký Blh /dospelí/,pokarhaním za nedokončenie MFS 1.tr., dospelí   Ožďany – Velký  Blh, podľa čl., 11  DP.  FK Uhradí 10-€  MZF.

TMK – L. Danyi 

1/.TMK ObFZ v spolupráci SsFZ  a ObFZ LC,VK  aj v tomto roku plánujú školenie pre trénerov  UEFA GRASSROOTS „C“  Licencia. Prihlášky treba  odovzdať / zaslať/  sekretárovi  ObFZ  do konca mája alebo aj skôr . Školenie sa uskutoční tam kde bude najviac prihlásených  .

2/.Futbalový turnaj výberov ObFZ  LC,VK, RS  ročník 2006 bude koncom mája 2018 vo Fiľakove. Presné pokyny vydá TMK v nasledujúcej ÚS – ObFZ.    

KR – V. Parobek 

1/. KR postupuje DK  previnenie R  Pocklan Roman  / Ožďany – V.Blh/ na doriešenie 

2/. Do  dnešného dňa 26,04,2018  eviduje systém ISSF  neaktívnych R , DZ,DS   - nemajú preukaz SFZ:  Sendrei M, Strihan M, Repka P, Kluka N, Beracko B, Kooš T, Pocklan R,      Tóth G, Kováč J.  Žiadame menovaných  o urýchlené vybavenie preukazu SFZ ,nakoľko bez toho nebude systém ISSF vedieť vygenerovať platby pre R  a DZ,DS . Možnosť vybaviť cez svoj prístup na ISSF / elektronická  podateľňa/ žiadosť o vydanie preukazu sám pre seba/ zaslať žiadosť/   nahrať  fotku.

3/. FK Muráň predloží záznam MFS  Muráň - R. Seč dospelí  do 30.04,2018 na ObFZ KR

3/. Zmeny   DL  č.  15 

Uzovská Panica  -  Muráň              AR  1   Kúchen           AR   2    Laciak

Revúčka     -     Klenovec                Repka        za      Hodoňa  

Sirk    -    Jelšava                              Hodoň   za          Repku 

Klenovec -   Revúčka     žiaci          /28.4/                 Bálint   za Sendrei  A 

Jelšava  B    -    V. Blh    žiaci         / 1.05, /                Konček   za Gaču  

R. Seč     -    Muráň       žiaci            /1.5/                 Strihan  za Kluku    

 

Proti rozhodnutiam  odborných komisií je možné podať odvolanie  podľa SP,PF  SFZ a Rozpisu ObFZ Rimavská Sobota    . 

 

 

Mgr. Petrok Marian predseda  ObFZ  v.r                                    Forgon Ján sekretár  - ObFZ

 

 

Top