správa/oznam

Z konferencie ObFZ   14.12.2015

Prijaté uznesenia  :   1.  Správa o činnosti  VV ako aj správa predsedu o činnosti ObFZ – prijatá.

2/. Správa  RK – prijatá . 3. Správa o hospodárení   ako aj návrh hospodárenia ObFZ pre rok 2016 boli schválené.  5  Koncepcia súťaží ml. družstiev – úloha trvalá pre VV a KM.  

Zo zasadnutia VV 14.12.2015  

Vyhodnotenie  jesennej časti súťažného ročníka 2015-16 -  podali predsedovia odb. komisi. Správu o činnosti  VV – ObFZ  do 10.12.2015 podal  predseda ObFZ.  Schválené boli termíny pripravovaných školení a seminárov /KR,DZ,TMK a ZK/ ako aj aktív ŠTK pred jarnou časťou  2015-2016 .  Pohár ObFZ  2016  - propozície vypracuje ŠTK.  Návrh  hospodárenia ObFZ pre rok 2016 schválený a predložený na schválenie  na rokovanie Konferencie ObFZ .  Výber  dospelých 16.01.2016  - bude reprezentovať  na halovom turnaji  v B. Bystrici  ObFZ  R. Sobotu.  Za prípravu hráčov zodpovedá TMK – ObFZ.      

ŠTK  -   G. Tóth 

Pohár ObFZ   2016  - prihlášky  FK  môžu poslať poštou aj elektronicky  do 10.januára 2016.  Informácie a prihlášky dostali predsedovia na konferencii.

TMK – L. Danyi 

Výber ObFZ dospelých sa zúčastní na halovom turnaji v BB o Pohár predsedu ObFZ.  Za  nomináciu a prípravu hráčov sú zodpovední tréneri F. Kis  a Št. Vámos.   

Školenie trénerov   Licencia „C“ – prihlášky žiadame zaslať na ObFZ TMK  .  / Meno priezvisko, dátum narodenia, presná adresa a kontakt /  do 20.1.2016  

KR – V. Parobek

Seminár  DZ ObFZ sa uskutoční dňa 11.marca  2016.  Seminár  R  ObFZ sa uskutoční 12.marca2016. Miesto a program seminárov zverejníme včas.  Účasť je podmienená delegovaním na MFS   v jarnej časti súťažného ročníka. 

ZK – T. Forgon 

Doškoľovací seminár  / preškolenie/  zdravotníkov  sa uskutoční v mesiaci február  2016  v Rimavskej Sobote.  Miesto  a dátum zverejníme v ÚS ObFZ  /január  2016/   

Zo sekretariátu :  - 50.ročník Vyhodnotenia najúspešnejších športovcov . Návrhy posielajte do 31.12.2015  .  /Podrobne  na stránke  oztk- obfz/.   

 

JUDr.   Čilík   Ján – predseda   ObFZ                                        Ján  F o r g o n  - sekretár

Top