správa/oznam

Úradná správa č. 21, súťažný ročník 2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 28.5.2021

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

1. VEĽMI DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA - REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ pristúpili v ISSF k úpravám, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov. Nejde o hráčov, ale trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk

2. Aktuálne usmernenie SFZ k vyhláške ÚVZ SR: Aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva účinné od 15. mája | Slovenský futbalový zväz (futbalsfz.sk)

3. COVID semafor pre šport: https://covidsemafor.sportcenter.sk/

4. Neuhradené MZF k 27.5.2021

- za 09/2020 FC Radnovce.

- za 10/2020 FC Radnovce, ŠK Rimavská Seč.

 Žiadame obratom uhradiť !!!

4.V súvislosti s aktuálnymi udalosťami a opatreniami Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu ku koronavírusu, si Vás dovoľujeme informovať, že sekretár naďalej vykonáva prácu z domu (tzv. home office).
V prípade potreby volajte na mobilné číslo: 0905 768 069 alebo 0903 273 554

 

ŠTK predseda Adrian KOÓŠ:

1. Reštart súťaží riadených ObFZ Rimavská Sobota

Upozorňujeme FK, že na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie, rozhodla  ŠTK o dohraní dvoch odložených MFS 6. ligy dospelých  jesennej časti. Jarnú časť súťažného ročníka 2020/2021 6. ligy ObFZ dospelých ŠTK ruší. V prípade rovnosti bodov mužstiev na 1. a 2. mieste tabuľky  rozhodne o majstrovi ObFZ RS a postupujúcom do 5. ligy SsFZ barážový stretnutie.

2. ŠTK nariaďuje dohrať MFS 6. kola jesennej časti 6. ligy dospelých ObFZ RS:

6. kolo: 5.6.2021 o 17:00 hod. FK Mesta Tornaľa „B“ - TJ-FK Veľký Blh

3. ŠTK nariaďuje dohrať MFS 9. kola jesennej časti 6. ligy dospelých ObFZ RS:

9. kolo: 12.6.2021 o 17:00 hod.FK obec Lubeník - FK Mesta Tornaľa „B“

4.Na základe nepriaznivej situácie a najmä, že sa neuvolňujú ďalšie opatrenia, ktoré obmedzujú podujatia športového charakteru (napr. 24-hodinový antigénový test), rozhodla ŠTK o anulovaní všetkých mládežníckych súťaží v súťažnom ročníku 2020/2021 !!!

5. ŠTK upozorňuje na dodržiavanie platných nariadení. To znamená, že pri organizovaní každého hromadného podujatia sa musí každý zúčastnený (hráč, rozhodca, realizačný tím, organizátor,divák) na požiadanie preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín !!!

6.Baráž o majstra ObFZ RS a postupujúcom do 5. ligy SsFZ

ŠTK rozhodla o mieste konania prípadného barážového stretnutia. Miestom konania bude štadión MŠK Rimavská Sobota v sobotu 26.6.2021 o 17:00 hod.

 

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

2.Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 sú zverejnené TU.

3.KR nahlasuje na licenciu „A“ na SsFZ rozhodcu Norberta Kuzmu.

4. KR navrhuje VV doplnenie nominačnej listiny rozhodcov SsFZ rozhodcu Daniela Vargu.

5. KR informuje, že Komisia delegátov SFZ usporiada licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie A (Delegát zväzu). Prezenčná forma licenčného seminára licencie „A“ - Delegát zväzu sa bude konať dňa 24.7.2021 v Košiciach (VsFZ, Alejová 2). Predpokladaná výška platby za seminár je 50,- €. Prezenčná forma licenčného seminára licencie „A“ - Delegát zväzu sa bude konať dňa 31.7.2021 v Nitre (Hotel Agroinštitút, Akademická 4). Predpokladaná výška platby za seminár je 50,- €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese vedúceho vzdelávania KD SFZ p. Jaroslava ŠVARCA - jsvarc238@gmail.com, zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 20.6.2021. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. Presné pokyny k seminárom, ako aj študijné materiály budú všetkým prihláseným účastníkom zaslané emailovou poštou, po uzávierke prihlášok. Pre rok 2021 sú to jediné licenčné semináre, ktoré sa budú konať. V prípade otázok alebo nejasností sa obráťte na predsedu KR ObFZ RS Vladimíra Parobeka alebo sekretariát.

6.Delegačný list bude zverejnený dňa 31.5.2021

 

Výkonný výbor:

          Mgr . Marian Petrok                                                             Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                               sekretár ObFZ Rimavská Sobota

 

 

Top