správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

1/. Schvaľujeme výsledky   1. a 2. Triedy  12. a 8. kolo   .  

2/ Kontumujeme M F Z Kráľ – Sirk  3:0 kont, počet hráčov hostí FK Sirk klesol pod 7. Výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti  5:0.

3/. Upozorňujeme mužstvá že príchod pred M F Z je jedna  hodna pred stretnutím. 

4/. Upozorňujeme FK Radnovce a FK Ožďany  na opakované nedodržanie nariadenia / nástup na MFS  /pod disc., následkami  . 

KM – M. Machyniak     -  NOVÉ  č. t    :  0949  736497

1/. Schvaľujeme výsledky U -19 a U 15  sk  A a B.    

2/. KM opätovne upozorňuje  MŠK  R. Sobota  / R. Rubint / a FK Jesenské  / CS   Šinglár na doručenie zápisov z turnajov prípraviek.   19.10.2016  - pod disc, následkami.

DK  - P. Ďurík 

5/10/16  Fandák Zoltán  1197274  MFK Jelšava  1 MFS NP  / 5ŽK/ od 12.10.2016  FK zaplatí 10-€ 

6/10/16   Gabaj Miroslav  1227167  FK Sirk  1 MFS NP  /ČK po 2 ŽK/od 12.10.2016 DP 37-3, FK uhradí 10-€.

7/10/16  DK na základe správy DS začína disc., konanie voči hráčovi Farkaš Tibor 1188725  FK Gemer hráč od 12.10.2016 má zastavenú činnosť do vyriešenia prípadu. Hráč zašle vyjadrenie k previneniu  z 90. minúty   MFS II. tr., 8. Kolo  Gemer – Bátka  na DK ObFZ do  18.10.2016.

8/10/16   FK Gemer  DK nariaďuje doručiť DVD z MFS 8.kolo  Gemer – Bátka na DK do 18.10.2016 pod disc., následkami.

9/10/16  Laciak Ján  1183994  FK Lubeník    3  MFS NP/ HNS voči súperovi – pokus o udretie súpera hlavou/ od 12.10.2016  DP čl. 49-1b,2b.  FK uhradí 10-€.

10/10/16  Medveď Marek 1135168  FK Klenovec 2 týždne NP / HNS voči súperovi – vulgárne výroky/ od 12.10.2016 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS riadených ObFZ R.S  podľa DP 47 1-b,2b. FK uhradí 10-€ .

11/10/16  DK odstupuje posúdenie činnosti DO z MFS Klenovec – Lubeník 8.kolo I. tr., na doriešenie prípadu KR ObFZ R. S.  

KR – V. Parobek 

Zmena DL č. 11      Uz. Panica  -  Gemer       Strihan za Nosáľa  

Pri  riešení MFS Klenovec – Lubeník  KR po odstúpení DO  z DK na riešenie , KR  pozastavuje delegovanie od  17.10.2016    R   M.Hodoň   2 MFS   ,  E. Wollinger  1 MFS,  DZ ObFZ G. Tóth 2 MFS.   

 

Zo sekretariátu   :   zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa  26.10.2016  o 13,oo  .  

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa SP.

 

JUDr. Ján  Č i l í k   - predseda ObFZ         Ján  F o r g o n   - sekretár ObFZ

 

Top