správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

Aktív predsedov  FK sa uskutoční dňa  4.03.2016  o 14,30 v reštaurácii  JUNIOR  Rimavská Sobota / 100 m od autobusovej stanici  / . Účasť predsedov FK nutná . 

P- ObFZ  2016  - schvaľujeme výsledky  3. Kola  Kráľ   - V. Blh  4:1,  Uzovská Panica – MŠK R. S    1:3     Zápas  Tornaľa – Ožďany   v šetrení / mužstvá na zápas nepricestovali /.   

ZK – T. Forgon  

Preškolenie zdravotníkov  sa uskutoční dňa 19.02.2016  o 14,30 podľa vydaných pokynov a programu v Rimavskej Sobote   JUNIOR komplex.   Preukazy budú vydané po absolvovaní  preškolenia . Účastník pri prezentácii zaplatí účastnícky poplatok a odovzdá 2 fotografie.  

KR – V. Parobek  

Seminár  DZ ObFZ  sa uskutoční dňa  11.03.2016  v Tornaľi podľa  vydaných pokynov.  Seminár  R ObFZ  12.03.2016  v Tornaľi  . Program nájdete   na stránkach  OZTK – ObFZ.  Účasť je podmienená delegovaním na MFZ od  19.3.2016.  

Zo sekretariátu    -   zasadnutie VV  ObFZ sa uskutoční dňa  22.02.2016 o 13,oo  na ObFZ R. Sobota.  

-          Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov okresu RS a RA sa uskutoční dňa 26.02.2016  v MsKS   Rimavská Sobota od 17,oo.  Vstup bezplatný. 

 

 

JUDr  Ján   Č i l í k   - predseda ObFZ   v.r.         Ján  F o r g o n  - sekretár 

 

Top