správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

Schvaľujeme výsledky MFZ dospelých zo 16. Kola 

Upozorňujeme FK na podávanie žiadosti ,sťažnosti námietky ,dohody, odvolania   používať elektronickú formu / nie fax/. 

Zasadnutia ŠTK a KM  od 25.03.2015 sa budú konať každý utorok od 15,oo  !!

KM – M. Machyniak  

Schvaľujeme výsledky MFZ dorast 16.kolo 

KM na svoje zasadnutie 31.03.2015 o 15,oo pozýva   p. Mgr  D. Pála –učiteľa ZŠ Jesenské,ohľadom usporiadania turnaja Coca - cola Cup 20114/2015. 

DK – P. Ďurík 

02/03/2015   Bavala Michal 1231778  FK Klenovec 4 MFS nepodmienečne od 25.03.2015   48/1c  FK zaplatí  10-€ .  

03/03/2015   Ziman Daniel 1210650  FK Sirk  1 MFS nepodmienečne od 25.03.2015  5 ŽK. FK uhradí 10-€. 

Upozorňujeme FK že zasadnutia DK od 25.03.2015 sa budú konať  stále  stredu  !! Žiadosti ,odvolania podávajte v elektronickej podobe.  

KR – V. Parobek  

Náhradný termín seminára R – DZ ObFZ  je   27.03.2015   o 15,oo  na ObFZ  R. Sobota.  

 Zmena DL:č15  Jesenské,,B,,-Revúčka     Siman za Sendreia,Sendrei za Simana

JUDr    Ján  Č i l í k     - predseda ObFZ                  Ján  F o r g o n - sekretár

 

Top