správa/oznam

ŠTK – KM   Kooš A  

1/.Turnaj prípraviek  Hnúšťa 4.2.2018   . Schválené výsledky  :  Revúca – Hnúšťa  2:0, Jesenské  - R. Sobota  0:0, Tornaľa – Jelšava  7:0, Hnúšťa – Jesenské  1:0,  Revúca – Jelšava  6:0,  R. Sobota – Tornaľa  4:1, Hnúšťa – Jelšava  4:0,  Jesenské – Tornaľa  2:1,  Revúca – R. Sobota  3:0,  Hnúšťa – Tornaľa  1:4,  R. Sobota – Jelšava   12:0, Jesenské – Revúca  1:2,   R. Sobota – Hnúšťa  0:0,  Revúca – Tornaľa  2:0, Jesenské – Jelšava  6:3 .

Tabuľka po 1.kole   :              1. Revúca                    5  5  0  0     15:1      15                              

                                                  2. R. Sobota               5   2  2   1    16:4        8

                                                  3. Jesenské                5    2  1   2    9: 7         7 

                                                  4. Hnúšťa                   5    2   1   2   6:6          7

                                                  5. Tornaľa                   5    2    0   3   13:9       6 

                                                  6. Jelšava                    5     0   0    5   3:35       0

2/.Termíny turnajov  : 4.2.2018  - Hnúšťa, 3.3.2018 – Jesenské  UT/ v prípade nepriaznivého počasia ,telocvičňa/,17.03.2018  - Tornaľa,  7.04.2018  -  Jelšava,  21.4..2018 – Revúca ,  5.5.2018  - R. Sobota  aj vyhodnotenie súťaže.

3/. ŠTK,KM  upozorňuje FK po dohode na porade v Hnúšti na zaregistrovanie hráčov. Termín do ďalšieho turnaja .  

                                 

KR. -  Parobek  V

1.Zimný seminár R a DS sa uskutoční 17.03.2018 v Klenovci /Reštaurácia – Pizzéria  Demko/ . Žiadame  všetkých R a DS aby si svoje pracovné a rodinné povinnosti naplánovali tak aby sa mohli ZS zúčastniť. Poplatok za ZS bol stanovený  5-€ /päť/,ktoré R a DS sú povinní uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na účet  ObFZ  R. Sobota   -  SLSP   IBAN: SK3809000000000068937510 do 10.03.2018  VS -1732018 platí pre všetkých.  Do správy pre prijímateľa uviesť svoje meno. Účasť na ZS je podmienkou na delegovanie na MFS  v jarnej časti ročníka 2017-2018.

2. Rovnako sa môžu zúčastniť ZS aj noví záujemcovia o rozhodovanie ,ktorí budú vítaní.

3.Pre tých ktorí sa nezúčastnia ZS,bude stanovený náhradný termín ZS ,kde je stanovený poplatok 5+10 € -,.

4. KR oznamuje nové zloženie KR :   V. Parobek  -predseda KR + obsadzovací úsek  č.t. 0903 554311 .P. Petrinec  - úsek vzdelávania a vyhodnotenie MFS podľa záznamov /CD, video/    č.t. : 0907 842287. R. Bálint – tajomník, správca komisie, technický úsek  ,č.t.:  0903 273554.  

Správy zo  sekretariátu  :  -    Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry  - kontaktná osoba na SFZ   Martin Ivanko , Martin.ivanko@futbalsfz.sk  č.t., 0907 287  .

Od 9.02.2018   do  19.02.2018   sekretár  ObFZ   -   d o v o l e n k a   !  

 

Mgr. Petrok  Marian v.r   - predseda ObFZ                                 Ján Forgon - sekretár

Top