správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky   9. ,kolo  nadstavba  o postup  Kráľ – Klenovec   3:0,   Revúčka – Lubeník  2:2  ,        Jelšava  - Ožďany    - v šetrení  /hostia na M F S nepricestovali/ 

2/.  ŠTK berie na vedomie  oznámenie – podnet  FK Ožďany pod č.  70077  - prípad postupuje na DK a KR ObFZ. 

3/.  Oznamujeme FK že prihlášky do súťažného ročníka 2017-2018 môžu podať  na ObFZ  . Podmienky  -     100-€  štartovné /súťažný vklad / pre mužstvo dospelých  100 € +    25 € -, za jedno mládežnícke družstvo.  Termín podania prihlášky  - 5.07.2017.   Prihlášky a pokyny dostanú FK aj poštou . 

4/. Aktív  ŠTK  ObFZ sa uskutoční   14.07.2017  - v Rimavskej Sobote.   

KM – M. Machyniak 

1/. Finále žiakov   MFK Jelšava – TJ v Rimavských Janovciach    12:0  - výsledok schválený .  MFK Jelšava nahlási na KM do 18/.06.2017  sekretárovi či MFK má záujem o postup do súťaží SsFZ  / e-mail/

2/. Na základe rozhodnutia VV – ObFZ na medzinárodný turnaj  žiakov  1.7.2017  -Jelšava .  ObFZ  -vydeleguje R /hradí  náklady/ a zakúpi ceny  pre  mužstvá umiestnených  na  1-3 mieste.  

DK – P. Ďurík  

Oprava    !!!!    DK  19/06/17         -  správne znenie -    DK berie na vedomie podnet MFK Jelšava pod  ID 69441,podnet vyhodnotila na základe správy DZ a DVD  ak   NEPREUKÁZATEĽNÝ   - /chyba pri prepisovaní  7.06.2017 /  za ktorú sa ospravedlňujeme – sekretár. /

21/06/17  Slovák Adam   1197273  MFK Jelšava  1 MFS  NP /5 ŽK/ od  7.06.2017  FK Uhradí 10-€. 

22/06/17/  Slovák Adam 1197273  MFK Jelšava  zmena začiatku plynutia trestu uvedeného  pod číslom DK 15/06/17   od 14.06.2017. 

KR-V.Parobek

Zmena DL.č26 Gescheit za Verkina /Ožďany-Kráľ/

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP ,PF a Rozpisu ObFZ

Zo sekretariátu  : Na základe  Spravodajcu  SsFZ  oznamujeme FK že AKTÍV   ŠTK   SsFZ sa uskutoční  3.07.2017  /v pondelok/ o 15,oo hod.  Miestnosť OÚ v B. Bystrici  ,nám., Ľ.Štúra  č.1

 

Dezider   B a L A J T H Y     -podpredseda      v.r                          Ján Forgon sekretár

 

Top