správa/oznam

ŠTK  - G. Tóth 

Na základe vzájomnej dohody  MFZ  Klenovec – Jelšava sa odohrá dňa 25.10. 2015  o 11,oo.

ŠTK  žiada predložiť záznam z M F Z Muráň – V. Blh  11.10.2015  do 19.10.2015 , pod disciplinárnymi následkami 

KM – M. Machyniak 

Schvaľujeme výsledky   dorast   sk,. A a B  ako aj výsledky  žiakov  sk  A,B.  

DK  - P. Ďurík 

09/10/15   Vrábeľ Peter1109148  FK Ožďany  žiadosti sa nevyhovuje . 

10/10/15   Vrábeľ Peter  1109148  FK Ožďany na základe vzhliadnutia záznamu z M F Z Lubeník – Ožďany  DK mení trest nepodmienečný trest 2 MFZ  na 5 MFZ  NP od 7.10.2015 podľa 50/1b /HNS ,napadnutie súpera v prerušenej hre/  .

11/10/15  DK  Postup HR a AR 1 v MFZ  Lubeník – Ožďany postupuje na riešenie KR. 

12/10/15   Lakatoš Zsolt  1195738 FK Rimavská Seč   2 MFZ  NP   od 14.10.2015  podľa DP 46/2 ČK po 2 ŽK FK zaplatí 10-€.

13/10/15  Jakub Michal  1195017  FK Sirk  1 MFZ  NP od 14 .10.2015  5 ŽK 

14/10/15   Slovák Adam  1197273 Jelšava  2 MFZ NP  od 14.102015 ČK po 2 ŽK FK zaplatí 10-€. 

15/10/15   Konček Adrian  1234297  FK V. Blh  2 MFZ NP podľa 46/2  od 14.10.2015 podľa 46/2 ČK po 2 ŽK. FK zaplatí 10 €.

16/10/15  Kárász Zoltán 880824 FK Káloša  zastavená činnosť do vyriešenia prípadu   Káloša na základe správy DZ  od 14.10.2015.

17/10/15  FK Káloša do 20.010.2015  predloží záznam z MFZ   Káloša – V. Teriakovce  na ObFZ na základe správy DZ .    

Zo sekretariátu  :  na deň  21. októbra 2015 na 14,oo  zvolávam zasadnutie správcov jednotlivých  komisií  / ŠTK,DK, KM KR ,MK/  . Pokyny  SFZ  - konzultácia  práce správcov a tajomníkov v systéme v ISSF   .   Účasť   nutná cestovné  bude  uhradené podľa platných smerníc  a rozhodnutia VV ObFZ  .    Zasadnutie sa uskutoční   v budove OZTK kancelária O b F Z .   

Proti rozhodnutiam odborných komisií je možnosť podať odvolanie do 15 dní od zverejnenia ÚS

JUDR   Ján  Č i l í k   - predseda   - ObFZ        Ján  F o r g o n  - sekretár ObFZ

 

Top