správa/oznam

Úradná správa č. 38, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 9.7.2024

1. ŠTK - predseda Adrian Koóš

K oznamuje, že v systéme ISSF bola vytvorená súťaž 7.liga dospelých ObFZ Rimavská Sobota a mládežnícke súťaže (U9, U11 a U15) pre nový súťažný ročník 2024/25. Prihlášky môžu kluby podávať výhradne prostredníctvom ISSF najneskôr do 21.7.2024 (do 23:55 hod.). Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých aj mládeže.

2. TMK - predseda Ondrej BENCSŐ

2/1 Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ RS a LC organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Rimavskej Sobote (3 bloky) a Lučenci (3 bloky) v termíne od 22. augusta do 28. októbra 2024. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.07.2024. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

2/2 Od 1.7.2022 je formou školenia možné absolvovať školenie „Grassroots leader – tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených RFZ/ObFZ. Všetky potrebné informácie nájdete TU: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

2/3 Technicky úsek SFZ zverejnil knihu "Grassroots tréner detí". Publikácia je určená pre trénerov, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 5 do 11 rokov. Kniha prepája teóriu s praxou a kladie dôraz na výchovu a celkový rozvoj osobnosti detí. V knihe nájdete 60 tréningových jednotiek, každý tréning obsahuje 5 častí s detailným popisom a nákresom (tzn. kniha obsahuje 300 cvičení / hier s nákresov a s popisom). Knihu je možné objednať na nsledujúcom odkaze: https://fanshop.futbalsfz.sk/produkt/kniha-grassroots-trener-deti

Správy zo sekretariátu:

Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali.

- v prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť(na adresu: sekretar@obfzrs.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia.

- v prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušnej banky.

- v prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Oznamujeme, že sekretár bude v dňoch 12.-21. júla čerpať dovolenku. Neodkladné záležitosti prosím riešiť cez email sekretar@obfzrs.sk alebo na tel. čísle 0903 273 554.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top