správa/oznam

Zo zasadnutia VV ObFZ  15.07.2016 

VV na svojom zasadnutí okrem  iných schválil  :  1/.  ROZPIS  ObFZ  pre súťažný ročník 2016-2017

2/.  Schválil nominačnú listinu R a DZ ObFZ  so zmenami pre súťažný ročník 2016-2017

3/. Schválil  na základe  ŠTK,KM  - systém súťaží pre súťažný ročník 2016-2017 a zaradenie mužstiev do súťaží  ObFZ .  / dospelých  I./10/ a II. triedu/4/   mládež : U  -19   a U 15 - /

4/Súťaž prípraviek   môže organizovať KM  pokiaľ bude dostatočný počet prihlásených  .   

5/. Seminár  a školenie  /preškolenie /  UEFA Licencia „C“ TMK  /termín  program / -    predloží TMK na  ďalšom zasadnutí VV  .Pokiaľ sa tak nestane   VV nemôže súhlasiť  organizovaním   preškolenia a seminára  trénerov .

5/V súťažnom ročníku  2016-2017  v prvej triede dospelých  bude  10 mužstiev.  V druhej triede  4

mužstvá.    U- 19   -7,   U – 15    15  účastníkov

ŠTK – G. Tóth 

Na základe  uznesenia VV   ŠTK  zaraduje mužstvá nasledovne  do súťaží ObFZ    pre súťažný ročník  2016-2017  :   Dospelí    I..trieda  :  FK Klenovec , Rimavská Seč  ,Rimavské Janovce, Ožďany , Revúčka, Sirk, Kráľ, Lubeník ,Radnovce ,Jelšava      Systém dvojkolový + nadstavba   6+4   Prvé kolo  7.08.2016

II. trieda   : Káloša, Uz .Paniaca  , Bátka, Gemer  systém  6 kôl   3 – jeseň   3- jar  Prvé kolo  21.08.2016

Podmienky  na základe kontroly HP/ 14.07/ I. trieda   zabezpečia FK  : -  Rimavská Seč -   maximálne zabezpečenie  podľa Rozpisu  ObFZ  / šatňa, teplá voda pre mužstvo hostí  systém ISSF  funkčný/.

Rimavské Janovce – zabezpečenie  fungovania ISSF na štadióne  podľa rozpisu, vyhradiť priestor pre DZ ObFZ  a určiť miesto  stabilné pre  videotechnika   . 

Radnovce  -  dokončiť oplotenie ,  vyhradiť priestor pre divákov hostí,  z budovy  šatňa  - zabezpečiť priestor pre  DZ a videotechnika.  / ISSF musí byť  funkčný  / 

Revúčka  -  zabezpečiť  pre DO  miestnosť  vhodnú pre 4 osoby, pre mužstvo H vytvoriť podmienky sprchy s teplou vodou , vyhotoviť lavičky na striedanie podľa rozpisu  / minimum previesť úpravy /

II. trieda :   -   ŠK Bátka  / rozšíriť  lavičky na striedanie podľa SP /    Káloša -  dokončiť oplotenie a na MFZ poskytnúť šatňu pre H ako aj  možnosť  po stretnutí  - sprchy , podľa Rozpisu ObFZ pre II. triedu, dokončiť  WC pre divákov  .

Uzovská Panica -    Poskytnúť  pre hosťujúce mužstvo  po MFZ  možnosť využitia  sprchy H ako prvému z účastníkov MFZ,  zabezpečiť  prenosné WC alebo dobudovať zariadenie za tribúnou, dokončiť oplotenie a úpravu fasády /šatňa/ 

Gemer -  zabezpečí funkčný systém ISSF aj po MFZ  tak ako pred zápasom   .

Prvé kolo   I. trieda    -   7.08.2016                      II. trieda    -    21.08.2016     ÚHČ   podľa DL

 KM Machyniak M     

Zaradenie mužstiev  :  U – 19    MFK  Jelšava, Sirk, Kráľ, Rimavská Seč, Bátka , Gemer      prvé kolo  2708.2016 

Žiaci  :  U- 15      sk. „A“   :  Jesenské  ,Lenartovce, Rim . Seč, R .Janovce, Ožďany, Hajnáčka, Radnovce

Sk. „B“   :      Lubeník, Jelšava, Revúčka,, Muráň, G emer, Klenovec, V. Blh

KR  - Parobek V 

1/ .Letný seminár a /fyzické previerky R/  R a DZ ObFZ sa uskutoční  dňa 29.7.2016 v Hrachove /ZŠ/  podľa vydaných pokynov. Účastnícky poplatok 5-€, Program  je na stránkach oztk –obfz  /tabuľky, pokyny/  . Pri prezentácii DZ a R predloží potvrdenie od lekára  nie  staršie ako 2 mesiace..  Občerstvenie zabezpečené .  Náhradný seminár 19.08.2016  na štadióne MŠK R. Sobota poplatok  10+5 €.   

2/. Zmeny PF  KR  zverejní na stránkach OZTK – ObFZ  venujte tomu dostatočnú pozornosť.

Zo sekretariátu  - do pozornosti  z ISSF pre FK   - na základe pokynov zo SFZ  ste dostali pokyny ohľadom členských príspevkov.  Prosím zodpovedných funkcionárov  aby k tejto problematike /rozhodnutie konferencie SFZ/ venovali dostatočnú pozornosť . Pokiaľ  FK bude mať nejasnosti  je v Systéme ISSF  „   POMOC  „ dostanete informáciu na každú vašu otázku a dotaz  ako aj od sekretára ObFZ  R. Sobota.   Platí aj pre matričné úkony   platné od 15.06.2016. 

2/. Zasadnutie DK,ŠTK,KM   ObFZ  bude   2.08.2016   - podnety  podávajte  do uvedeného termínu podľa SP   a Rozpisu ObFZ   R. Sobota.   Žiadosti ktoré boli podané  forme e-mail ,alebo poštou  odborné komisie neakceptujú .  -  Výpis  z uznesenia VV ObFZ  15.07.2016 .     

 

 

JUDR. Čilík   Ján                                      Dezider   Balajthy              Ján  Forgon  -   sekreár  ObFZ

Na základe prijatých uznesení   15.07.2016

Top