správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

1/. Žiadame DZ O Mladší aby oznámenie o nedostatkov  z M F S Sirk – R.Seč/ originál/ zaslal na ObFZ do 20.09.2016 .

2/. Kontumujeme M F S  U. Panica – Gemer   II. trieda dospelí .  Výsledok stretnutia 10:0 ostáva v platnosti  SP čl. 82. 

3/. Schvaľujeme výsledok  M F S Revúčka – Lubeník   2:6   I. trieda dospelí 

4/.  List FK   Radnovce  ŠTK nemôže akceptovať  /nie je podnet/   M F S Radnovce – Klenovec sa odohrá v Radnovciach .

KM   -   M. Machyniak

1/.  Schvaľujeme výsledky U – 19   . 

2/. KM žiada  L. Kisela  o predloženie termínovej listiny prípraviek  Sk „ B „. 

       KM oznamuje  FK že  v Revúcej  vznikol nový futbalový klub  pod názvom 

                                                ŠK   Revúcke sršne  

Predseda ŚK   :  Haľák Robert    kontakt :   0917451600   e-mail :  robert.halak@inomanet.sk

DK – P. Ďurík 

6/09/16  Váradi Ondrej  1337494 FK Káloša  1 MFS NP od 14.09.2016  /ČK po 2 ŽK  DP 37/3   FK uhradí 10-€.

7/09/16   FK Gemer dospelí  50- € za nenastúpenie na MFS podľa Rozpisu ObFZ  16/17  čl. 16-c. 

8/09/16 Ríz Peter  1358487 FK Ožďany  zastavená činnosť NP  od 14.09.2016 do vyriešenia prípadu.

9/09/16  FK Ožďany dospelí  na DK do 20.09.2016 predloží záznam z M F S Ožďany – Jelšava  / nepoškodený/ pod disc ., následkami. 

10/09/16  Szabó Tomáš 1155798  FK Ožďany zastavená činnosť v súvislosti previnenia  MFS Ožďany – R. Seč , Ožďany – Jelšava  do vyriešenia .   

TMK – L. Danyi 

Zasadnutie T M K ObFZ  sa uskutoční  dňa  19,09,2016 o 14,30 hod., Účasť členov nutná !!  

KR   - V. Parobek 

Zmeny   DL  č. 7  

R. Seč- Kráľ    MD  za Beracka                  Kráľ -   R. Janovce       MD   za Sabackého  

Radnovce – Klenovec     nová     :   Šupka , Sabacký,     Ivanik         Verkin 

Kráľ  - R. Seč   dorast       nová         :  Strihan  , Rybár 

Rim. Seč   - Jesenské    žiaci    :           Kluka 

Ožďany – Radnovce       žiaci      :  Sabacký  

 

2/. KR  žiada FK  Kráľ o predloženie záznamu z M F S Kráľ – Klenovec – dospelí  na ObFZ do 20.09.2016

3/  R  Ján Ivanik  zastavená činnosť R NP od 7.09.2016 na  2 M F S  

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP. 

 

JUDr  Č i l í k Ján   - predseda  ObFZ                              Ján   F o r g o n  - sekretár  ObFZ

 

 

Top