správa/oznam

 Úradná správa č. 6 súťažný ročník  2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 21.8.2020

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, trénerov, rozhodcov a delegátov, že je nutné vygenerovať nové členské pre futbalový klub, ako aj pre hráčov a členov FK na súťažný ročník 2020/21
2. Vyžrebovanie 6. ligy ObFZ je na futbal nete. Je možné si ho vytlačiť na
FUTBALNET/ObFZ RS/SÚŤAŽE/6.LIGA ObFZ/ prehľad
2. Vyžrebovanie 6. ligy ObFZ SD U19 je na futbal nete. Je možné si ho vytlačiť na
FUTBALNET/ObFZ RS/SÚŤAŽE/6.LIGA ObFZ SD U19/ prehľad
3. Bola prijatá novela SP, ktorá rozširuje možnosti striedavých  štartov hráčov. Podrobnosti v sekcii Matričná komisia.

 

 ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓŠ

1. Začiatky súťaží v súťažnom ročníku 2020/21:,
U19- 29.8.2021, Povolené výnimky FK Ožďany- Nedeľa UHČ
U15- 12.9.2020
U11- 4.9.2021,
U9- 11.9.2021,
2. Na základe vzájomnej dohody schvaľujeme zmenu hracieho dňa:
2. kola 6. ligy ObFZ ŠK Rimavská Seč- TJ Družstevník Kráľ 24.10.2020 o 14:30
3. kola 6. ligy ObFZ FK Mesta Tornaľa- ŠK Rimavská Seč    25.10.2020 o 14:00
3. kola 6. ligy ObFZ FK Ožďany-FK Jelšava 29.8.2020 o 10:30
1. kola 6. ligy ObFZ SD U19 FK Hajnáčka- FK Rimavská Seč 17.10.2020 o 13:30
1. kola 6. ligy ObFZ SD U19 FK Sirk- FK Veľký Blh 29.8.2020 o 14.00 (predzápas)
2. kola 6. ligy ObFZ SD U19 FK Jelšava- FK Sirk 5.9.2020 o 13.00 (predzápas)
3. Nedostatky v MFZ: FK Ožďany- nefunkčný PC
4.Upozorňujeme futbalové kluby na RS a z neho plynúca povinnosť nahrať videozáznam na USB predložený DZ na stretnutí v prípade, že FK nenahráva videozáznam na FUTBALNET a zároveň žiadame FK, ktoré nenahrávajú MFS na futbal net, aby pri snímaní použili čo najnižšie rozlíšenie.(kvôli kapacite USB),

DK predseda Mário MACHYNIAK:
KR  predseda: Vladimír PAROBEK:
1.  Termín letného semináru rozhodcov a delegátov zväzu-
21.8.2020 úspešne absolvovali náhradný seminár nasledujúci R: Roman Pocklan, Ján Vývlek,  Norbert Kuzma
2. Rozhodcov, ktorý ešte nepodpísali zmluvu o dobrovoľníckej činnosti v športe môžu ju podpísať na sekretariáte ObFZ. Zároveň Vám bude distribuovaný aj rozpis súťaží.
3. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok (vygenerovať a zaplatiť faktúru).Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS

4. Upozorňujeme DZ na RS a z neho plynúca povinnosť doručiť videozáznam na sekretariát ObFZ v prípade, že FK nenahráva videozáznam na FUTBALNET.


TMK  predseda: Ladislav DANYI
 
Matričná komisia: Ivan OSTRIHOŇ

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
b) od 18.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:
• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,
 • postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča, •
Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,
 • na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z  U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.
2. Výkonný výbor prijal novelizáciu SP prioritne Článok 28 a jeho bod 8 hovorí o podmienkach striedavého štartu hráčov vo vekových kategóriách žiakov a dorastu. Povoľuje sa striedavý štart aj pre hráčov zo súťaží riadených SFZ. Klub môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku maximálne päť takýchto dohôd pre jedno svoje družstvo. „Hráč, ktorý má striedavý štart, je oprávnený štartovať v druhom klube len vo svojej vekovej kategórii, do ktorej patrí (ak hráč patrí do žiackej kategórie, počas striedavého štartu v druhom klube môže hrať len za žiakov – pozn.). Zároveň hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac ako polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča,“

Vo vekovej kategórii dorastu môže byť dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubom vyššej súťaže a klubom nižšej súťaže, medzi ktorými môže byť rozdiel najviac dvoch súťaží .
Vo vekovej kategórii žiakov môže byť dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubom vyššej súťaže a klubom nižšej súťaže, medzi ktorými môže byť rozdiel najviac jednej súťaže . „Družstvo nižšej súťaže, v ktorom hrali hráči na základe dohody o striedavom štarte, nemôže postúpiť do súťaže, v ktorej pôsobilo družstvo klubu, ktorého hráči hrali za družstvo nižšej,

 

Výkonný Výbor:

        Mgr . Marian Petrok                                                       Ivan Ostrihoň
predseda ObFZ Rimavská Sobota                           sekretár ObFZ Rimavská Sobota

Top