správa/oznam

ŠTK –KM G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky  dospelých  11. Kolo okrem M F S U. Panica – Revúčka v šetrení.

2/. Na deň 8.11.2017 na 13,oo predvolávame z Fk U. Panica kapitána mužstva Tamáš Richard 1224971, vedúceho Attila Kovács nar. 19.03.1961   z FK Revúčka kapitána  Ivana Pavloviča 1161371 vedúceho T. Šltýsa nar 20.05.1994   na zasadnutie sa dostaví HR  M. Šupka a DZ  A. Kooš.  Záznam z M F S FK U. Panica doručí na ObFZ do 7.11.2017.

3/. Podnet vyjadrenie M. Šupka ŠTK berie na vedomie  ID 80904.

4/. Turnaj prípraviek  4.11.2017  v Jesenskom  . Účastníci  FK Hnúšťa A,B, R. Seč, Jesenské ,Tornaľa. Revúca.  Zoznamy FK predložia     o 9,15 R  pred zahájením turnaja.   Za organizáciu  zodpovední FK Jesenské a ŠTK,KM ObFZ.

DK – P. Ďurík 

1/11/17  Kovács Jozef FK Kráľ 1261980  uvoľnená činosť dňom 2.11.2017.

2/11/17  Frák Martin  1222222 FK Sirk  6 mesiacov NP od 2.11.2017 DP 49/2b za udretie rukou súpera v prerušenej hre. FK zaplatí 10-€,

3/11/17  Ziman Rastislav   1299765  FK Sirk  1 MFS NP  od 2.11.2017 podľa DP 37/5a 5 ŽK  FK zaplatí 10-e.

4/11/17  DK postupuje na KR  neprítomnosť HR M. Strihan na zasadnutí DK dňa 2.11.2017   / DK20/10/17            /.

5/11/17  DK berie na vedomie podnet vyjadrenie k inzultácii R Šupka  pod ID  80859  v M F S U. Panica – Revúčka zatiaľ v šetrení.

6/11/17   MFS   dospelí  Uzovská Panica – Revúčka    v šetrení.

7/11/17   Na základe HK DK upozorňuje FK  V. Blh, Hajnáčka, Radnovce, R. Seč na vyrovnanie nedoplatkov  voči ObFZ  / pre delegované osoby / termín do 8.11.2017  pod disc., následkami 

TMK – L. Danyi 

Zasadnutie TMK  bude  13.11.2017 o 14,30  na štadióne MŠK R. Sobota kancelária  ObFZ. 

KR – V. Parobek

1/. Marian Strihan stop na 2 M F S od 2.11.2017 .

2/. Turnaj prípraviek   -   R    -    Rybár, Pelle    dňa 4.11 2017   Jesenské od 9,oo.   

Zo sekretariátu  :   Konferencia ObFZ sa bude konať dňa 24.11.2017 o 15,oo v Rimavskej Sobote podľa platných Stanov ObFZ Rimavská Sobota  / volebná/ .  Volebný poriadok  je na stránke ObFZ  pod  Konferencia ObFZ   2017.  

Využite  ESHOP   -  sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou aby ste si pred použitím eshopu pozorne prečítali návody nižšie,ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ,aby sa minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne  :  https://eshop.futbalsfz.sk/registrária-osobné-kontahttps://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit. Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie   http://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit   Kontaktnou osobou na SFZ pre eshop je Branislav  Jelok  +421903455470

 Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie výstavby futbalovej infraštruktúry  je  Martin Ivanko  , Martin.ivanko@futbalsfz.sk    09070287499   

Najbližšie zasadnutie VV – ObFZ sa uskutoční  16.11.2017   v Rimavskej Sobote na  MŠK R. Sobota o 14,oo hod.  / Miestnosť V.I.P/. 

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa SP ,PF a Rozpisu ObFZ     

 

JUDr  Ján Č i l í k  - predseda ObFZ    v.r                       Ján  F o r g o n  - sekretár 

 

 

Top