správa/oznam

ŠTK  - G. Tóth 

  1. Schvaľujeme výsledky  I. triedy  a II. triedy dospelých  z 9. a 10.  04.2016
  2. Vylosovanie nadstavbovej časti o postup a o zostup nájdete   naďalej v systéme ISSF
  3. Výsledky tabuľka II. triedy naďalej na  OZTK- ObFZ  R. Sobota

KM – M. Machyniak

1./Miniliga  upravené termíny  : 23.04.2016   o 9,oo   Tornaľa   ,1.05.2016  Hnúšťa  ,  7. 05.2016 o 9,oo  Jelšava ,  14. 05.2016  o 13,oo   Jesenské,  21.05.2016  Tornaľa,  28.05.2016 Hnúšťa. 

2/. Zmena HP   žiaci   MFS  R. Seč – Bátka 21.05.2016 Bátka o 15,oo hod. / Vzájomná dohoda/

3/. Zmena ÚHČ I. trieda dorast skupina „A“  Bátka – FK Kráľ o 10,oo  / chýba súhlas – žiadame nové podanie/

4/.  Hráč ktorý má  podanú žiadosť v systéme ISSF môže nastúpiť bez RP na 1 MFS. 

DK – P. Ďurík 

6/04/16  Szabó Tomáš  1155798  FK Ožďany  1 MFS NP od 13.04.2016 5 ŽK  FK zaplatí 10-€

7/04/16  DK berie na vedomie podanie , list FK Jelšava  - čiastočne opodstatnenú. 

TMK – L. Danyi zo zasadnutia    4. a  11.4.2016 

  1. Výber žiakov ObFZ ročník 2004  sa zúčastní na turnaji vo V. Krtíši 25.05.2016. Prípravný zápas sa odohrá 10.05.2016 o 16,30 na MŠK R. Sobota. Poverení tréneri  Petráň Peter a Ferdinand Kis.  Nomináciu na prípravný zápas zverejnia tréneri  v ÚS na základe schválenia TMK do  30.04.2016.
  2. Doškolovací seminár trénerov v spolupráci SsFZ sa uskutoční 17.06.2016 piatok od 15,oo.  Účasť trénerov ObFZ povinná tréneri ktorí  nemajú platnú licenciu bude na základe prihlášky a poplatku licencia predlžená.  Prihlášky a ofotený preukaz alebo osvedčenie  pošlite na adresu ObFZ R. Sobota  - TMK  .
  3. Školenie trénerov UEFA C“   ObFZ v spolupráci  SsFZ a SFZ  bude organizovať avizované školenie na ktoré už niektorí prihlásený zaslali poplatok 90-€.  Termíny školenia a prednášok :  5-6. 08.2016    12-13.08.2016     odoslanie záverečných prác do 22.08.2016.  Záverečné pohovory  29.08.2016 .  Základný poplatok  90-€  ktorý frekventant musí uhradiť na účet ObFZ  Rimavská Sobota  .  /v správe pre príjemcu uvedie UEFA „C“  školenie trénerov./

KR – V. Parobek  

Podnet FK Klenovec   / V. Blh – Klenovec / čiastočne opodstatnená  KR riešila bez poplatku. Voči DO postupuje podľa vydaných pokynov na seminári 12.03.2016 .

KR upozorňuje HR ktorý sú delegovaní na MFS II. triedy aby originál zápisu o stretnutí doručili na ObFZ poštou do 48 po ukončení stretnutia / neodovzdávať DZ / . !!  Ďalej  upozorňujeme na  vypisovanie OT  ŽK ,ČK   za menom hráča  / ŽK,2xŽK ČK  uvediem minútu  /  .  Podľa vydaných pokynov na seminári 13.03.2016   KR. 

KR – opätovne upozorňuje DZ  ObFZ  na  zdržiavanie sa na vyhradenom priestore pre DZ počas MFS podľa vydaných pokynov na seminári  12.03.2016 spoločne s členom ÚS domáceho celku . /uviesť do správy/.   

 

JUDR   Ján   Č i l í k   - predseda ObFZ                                                               Ján   F o r g o n  - sekretár    ObFZ   

    

 

Top