správa/oznam

Zo sekretariátu   :   Konferencia / zhodnocujúca/  ObFZ sa uskutoční  dňa 16.12.2016  o 15,oo  v Rimavskej Sobote   / Kaviareň  JUNO  10 m od autobusovej  stanici RS / . Predsedovia /prezidenti/ pozvánky s programom dostanú poštou  .

DK  -  Ďurík P 

Prerušené tresty na základe DP 17-8 DK  udelené na časové obdobie  do  5.4.2017 nasledovne :

I.Trieda   :  Szabó Tomáš 1155798 FK Ožďany  do  11.04.2017. Váradi Ladislav 1128069 FK Rimavská Seč  do  1.06.2017.  Laciak Ján  1183994 FK Lubeník do 3.05.2017

        II.Trieda   :  Farkaš Tibor  1188725   FK Gemer  do  26.04.2017 Na  základe  DP 17-8 DK prerušuje    disciplinárne tresty udelené na časové obdobie do   22.03.2017.  

KR  V. Parobek  

1/. Neuhradené členské R za sezónu 2016-2017 do 23.11.2016 / na účte ObFZ neeviduje platby/ : Filep , Gača , Sendrei, Ďurík, Kovács Sz, Repka, Kovácsová, Lakatoš, Nosáľ, Beracko, Maďar. Uhradiť ihneď !  Pod zastavením činnosti  . / vymazanie R zo systému ISSF/  

2/.  Seminár  R a DZ ObFZ  R. S sa uskutoční  v mesiaci marec 2017.  Pre DZ:   17.03.2017  pre  R :18.03.2017. Účasť povinná.  Delegovanie podmienené účasťou na seminári.  Program a miesto zverejníme v čas v ÚS  - ObFZ   2017.  

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa SP  a Rozpisu  ObFZ.    

 

JUDr.  Č i l í k Ján  - predseda  ObFZ                         Ján    F o r g o n – sekretár   ObFZ 

 

 

Top