správa/oznam

Zo zasadnutia VV – ObFZ

Na základe predloženej správy ŠTK ohľadom stave HP VV prijal uznesenie na základe návrh ŠTK: „pokiaľ HP FK Rimavská Seč, Radnovce, Lenartovce, Uz. Panica, Káloša , Revúčka  neprevedú úpravy HP tak ako to ŠTK  pripomienkovala pri kontrole  termín do 1.3.2016  FK svoje MFZ  odohrajú na náhradných HP.“

Na základe pracovného stretnutia  KR  s DZ ObFZ  VV upozorňuje DZ na dôsledné vypisovanie správy z MFZ. V prípade nesplnenia tejto povinnosti  DZ od jarnej časti nebude delegovaný na MFZ a bude vyradený z nominačnej listiny  DZ ObFZ na základe návrhu KR.

Systém súťaží prípraviek predloží KM  na ďalšie  zasadnutie  ako aj koncepciu ml. futbalu.

TMK  na ďaľšie zasadnutie predloží do VV  správu  ohľadom pôsobenie trénerov podľa platných licencií UEFA v súťažiach ObFZ. 

ObFZ  pripravuje  pre FK a neorganizovaných/ neregistrovaných hráčov  halovú dlhodobú súťaž   2015-16. Informáciu  podá  sekretár   ObFZ  .

ŠTK – G. Tóth

Nariaďujeme odohrať MFZ  II. triedy  R. Seč – R. Janovce na deň  26.09.2015 o 14,oo  / sobota/. Žiadosti FK Rimavská Seč sa vyhovuje.

MFZ  6.kolo  Jelšava – Muráň /dospelí/   postupujeme na DK.  

Upozorňujeme FK  I. a II. triedy  že záznam o MFZ musí byť natočený od príchodu hráčov na HP a ukončený  po odchode hráčov  z HP  do kabín po prvom polčase a tak aj po ukončení MFZ !!  

ŠTK kontumuje MFZ   Káloša – Rimavské Janovce   0:3 kont. ,podľa SP čl 100 písm., b. 

DK   P. Ďurík 

5/9/15   FK Uzovská Panica   za nezaslanie záznamu /DVD/ z MFZ  U.Panica – Bátka zo dňa 30.8.2015  pokuta 50-€.  Podľa Rozpisu ObFZ R.S. 

6/9/15  Opätovne žiadame predložiť záznam z MFZ  U. Panica – Bátka  z 30.8.2015 na DK do 16.09.2015.

7/9/15  Ferko Vladimír  1098627  FK Jelšava  HNS po ukončení MFZ  Jelšava – Muráň  5.9.2015 5 MFZ nepodmienečne od 9.9.2015 podľa 48/1c. FK zaplatí 10-€. 

8/9/15  FK Jelšava  uzatvorenie ihriska NP do vyriešenia prípadu. MFZ  15,9.2015  MFK Jelšava odohrá 15 km od mesta Jelšava na ihrisku schváleným ŠTK v ObFZ  Rimavská Sobota.  Miesto FK nahlási sekretárovi ObFZ do 14.09.2015. 

9/9/15  DK na základe návrhu ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie  16.09.2015 o 15,30 hod., z MFZ Jelšava – Muráň  HU Rybár Vladimír z MFK Jelšava  : vedúceho Kováč Ondrej, kapitána Niklas Peter,z FK Muráň:  vedúceho Goldschmidt Branislav, kapitána Mikuš Marek, hráčov Huťan Ján st., Ďalej Slavomíra Fidesa , R  -   M. Laciaka  a DZ  Jozefa Juhásza, pod disciplinárnymi následkami.     

KR – V. Parobek  

Zmeny   DL č. 7     12.9.2015    R. Janovce – V. Teriakovce     Belan  O, Sabacký, Uličný     NOVÁ !

                                13.9.2015    Radnovce – Jelšava       Rybár za Gaču 

                                                      Revúčka – Ožďany         Gača   za Rybára  

SsFZ  13.09.2015  Dorast  3.L       Revúca – Bacúch         Gača  za Rybára  

Podnet  FK Lubeník  - ohľadom vetovania R   neopodstatnená.

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie 15 dní od zverejnenia ÚS   ObFZ

 

 

Dezider   B a l a j t h y    v.r, Podpredseda    ObFZ             Ján   F o r g o n   - sekretár ObFZ

 

Top