správa/oznam

ŠTK -KM   Kóoš A

 6/04/2018. ŠTK – KM  schvaľuje  výsledky 12.kola dospelí:

Jelšava – Radnovce  5:5

V.Blh – Revúčka 0:2

Uz.Panica – Ožďany 0:3

Kráľ – Sirk 0:0

Muráň – Klenovec 1:1

 

7/04/2018    ŠTK – KM  schvaľuje  výsledky 14.kola U15 :

R.Janovce – Klenovec 2:4

Lenartovce – Ožďany  5:1

Lubeník – Radnovce  3:0

Hajnáčka – R.Seč  0:0

Muráň – V.Blh 6:1

Jelšava B – Jelšava A 0:6

 

8/04/2018 ŠTK – KM schvaľuje výsledky 4.kola ligy prípraviek:

 

Revúca – Jesenské 3:0 /kont./

R.Sobota – Jelšava 3:0

Tornaľa – Hnúšťa 0:0

Hnúšťa – Jesenské 3:0 /kont/

Jelšava – Tornaľa 1:2

Revúca – R.Sobota 4:0

R.Sobota – Jesenské 3:0 /kont/

Tornaľa – Revúca 0:2

Hnúšťa – Jelšava 2:0

Jelšava – Jesenské 3:0 /kont/

Revúca – Hnúšťa 2:1

R.Sobota – Tornaľa 1:1

Tornaľa – Jesenské 3:0 /kont/

Hnúšťa – R.Sobota 1:1

Jelšava – Revúca 2:5

 

Jesenské na turnaj nepricestovalo a jeho stretnutia boli kontumované.

 

Tabuľka ligy prípraviek po 4.kole:

 

1. Revúca      20  19  1  0  74:8  58

2. R.Sobota   20  10  7  3  55:19  37

3.Tornaľa     20  8  4  8  39 : 22  28

4.Hnúšťa     20  6  6  8  23: 26  24

5.Jesenské   20  6 1 13  24 : 39  19

6.Jelšava     20  1  1  18  13: 110  4

 

9/04/2018 ŠTK – KM mení termín 5.kola ligy prípraviek hraného v Revúcej z 21.4. 2018 na nový termín 22.04.2018 / nedeľa/  v Revúcej začiatok 9,00 hod.

10/04/2018   Z dôvodu opakovania problémov vyhotovením nových RP pre hráčov od SFZ môže na MFS vzniknúť situácia , že hráč nebude mať ešte RP . Rozhodcovia musia postupovať nasledovne : hráč predloží R osobný doklad totožnosti a jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou. Preukázanie žiadosti o vystavenie RP zabezpečí FK.

 

11/04/2018  ŠTK – KM   nariaďuje FK  Uzovská Panica odstrániť nedostatky v šatni rozhodcov podľa správy DS /rozbité okno - črepiny/ a na ďalšie MFZ nariaďuje vyznačiť technickú zónu pri striedačkách.

 

KR  V.Parobek

 1. Náhradný seminár DPR úspešne absolvoval M. Machyniak. Školenie R (čakateľov) úspešne absolvoval Š. Kaličiak.

2. KR dopĺňa so súhlasom VV nominačnú listinu rozhodcov ObFZ RS – o R čakateľa Štefana Kaličiaka, Rimavská Sobota  tel.: 0917 571 795

3. KR nahlasuje na seminár DS a DPR, ktorý sa uskutoční dňa 8.5.2018 v B. Bystrici: Roman Pocklan, Gejza Tóth.

 4.Ospravedlnení DZ:Kováč 14.4.,15.4.Kóoš 15.4.

Zmena DL.č.13 Kráľ-Muráň    bez Kóoš A

 

RK-A.Dubovická-Šóšiková

Uznesenia zo zasadnutia RK zo dňa 23.3.2018 

Uznesenie č.1/2018

Návrhy na zmeny stanov ObFZ RS budú včas doručené na prerokovanie do VV

Uznesenie č. 2/2018

RK až po poskytnutí potrebných materiálov zabezpečí splnenie úloh v zmysle schváleného plánu RK VV ObFZ.

 Uznesenie č. 3/2018

 RK žiada o zverejnenie schváleného rozpočtu ObFZ na rok 2018, ktorý bol schválený 24.11.2017 a doteraz nebol zverejnený v zmysle platnej legislatívy.

 

 

Mgr.Marian Petrok -Predseda ObFZ RS v.r.

 

 

 

Top